Korisne poveznice


O NAMA

 
Email: projekti@phy.hr
 
Ozana Čelan, dipl. ing.
Email: ocelan.phy@pmf.hr
Telefon: +385 1 460 5673
Telefon kućni: 5673
Soba: 002
 
Lucija Kardaš, mag. soc.
Telefon: +385 1 460 5512
Telefon kućni: 5512
Soba: 002
 
 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Prezentacije i dokumenti

Otvoreni natječaji

Obavijesti

Projekti u tijeku

Godina početka

Naslov, akronim i poveznica

Voditelj

Izvor financiranja

Trajanje (mjeseci)

2021

Centar za napredne materijale i nanotehnologiju (CAMeN)

Krešo Zadro

Europski strukturni i investicijski fondovi

30

2021

Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol)

Marko Tomislav Cvitaš

HRZZ

48

2021

Ortho-positronium decay and the search for CP and CPT violation in leptonic sector (OPSVIO)

Ivica Friščić

HORIZON 2020

(Widening Fellowships)

24

2021

Kolektivna pobuđenja i lokalna struktura u nekonvencionalnim supravodičima (CELUS)

Damjan Pelc

HRZZ

60

2020

Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3Doptobio)

Vedran Đerek

HRZZ

60

2020

Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu (SpindleForceBalance)

Nenad Pavin

HRZZ

48

2020

Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues (ANEUPLOIDY)

Nenad Pavin

HORIZON 2020 (ERC SYNERGY)

72

2020

Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata (HORVAR)

Matko Glunčić

HRZZ

48

2020

Interplay of structure, spin, and orbital order in perovskite cuprates and titanates (INSPINOR)

Mirolsav Požek

Zaklada Alexander von Humboldt

36

2019

Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials

Neven Barišić

HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje

24

2019

Razvoj studija fizike uz primjenu HKO (FizKO)

Mirko Planinić

MZO

36

2019

Exotic Nuclear Structure and Dynamics (ExoNSD)

Kosuke Nomura

HRZZ TT

60

2019

Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza

Miroslav Požek

MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti

24

2019

Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena

Davor Horvatić

MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti

24

2019

Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici (SiLGaP)

Mihael Makek

HRZZ - Program znanstvene suradnje

44

2019

Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica (SAT-PHENO)

Sanjin Benić

HRZZ

60

2018

Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala

Denis Sunko

HRZZ

48

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission

 Dario Vretenar

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II Weyl semimetals

Mario Novak

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of molecular crystals – one step closer to revealing the jumping mystery using the high-temperature AFM and hightemperature FTIR

Željko Skoko

MZO

24

2018

Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka

Željko Skoko

MZO

24

2018

Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava (CeNIKS)

Mihael Srđan Grbić

Europski fond za regionalni razvoj

18

2018

Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće (NucEDF)

Tamara Nikšić

HRZZ

48

2018

Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni

Ivan Kokanović

HRZZ

48

2018

Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komorom vremenske projekcije (TPCwithTPC)

Mirko Planinić

HRZZ

48

2018

Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima (MicroS)

Miroslav Požek

HRZZ

48

2018

Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara

Damir Bosnar

HRZZ

48

2018

Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja (INVESTIGATE)

Maja Planinić

HRZZ

48

2017

The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE)

Neven Barišić

HORIZON 2020 (ERC-COG)

60

2017

Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima (C3TiNN)

Danko Radić

HRZZ

48

2017

Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica

Amon Ilakovac

HRZZ

48

2017

Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri (QuantixLie)

Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić

MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

60

2017

Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems 

Damir Bosnar

International Atomic Energy Agency

48