Eksperimentalna realizacija...

U najnovijem broju časopisa Science, prof. dr. sc. Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a objavio je, u suradnji s grupom prof. dr. sc. Marina Soljačića, znanstveni rad naslovljen Synthesis and Observation of Non-Abelian Gauge Fields in Real Space. U ovom je radu prvi put eksperimentalno realizirano ne-Abelovo baždarno polje u realnom prostoru koristeći optički postav.

Električna i magnetska polja omogućuju električne i magnetske sile koje se koriste u svakodnevnom životu. Opisuju se teorijom koju je u 19. stoljeću kompletirao škotski fizičar James Clerk Maxwell. Skoro cijelo stoljeće nakon Maxwellowog rada, smatralo se da su potencijali pomoćni matematički alat koji nema konkretne fizički mjerljive posljedice. Razumijevanje potencijala, koje se nazivaju i baždarnim potencijalima, drastično se promijenilo nakon rada Aharonova i Bohma iz 1959. godine koji su pokazali kako potencijali mogu imati konkretne posljedice, čak i kada električno i magnetsko polje iščezavaju. Konkretno, pokazali su da kvantna čestica akumulira fazu u valnoj funkciji kada putuje kroz baždarni potencijal, a nakon nekog vremena eksperiment je potvrdio njihova predviđanja.

Simetrija u pozadini baždarnih potencijala iz originalnog Aharonov Bohm efekta odgovara komutativnoj grupi. To znači da se redoslijed množenja u grupi može zamijeniti, a rezultat će ostati isti. Tai-Tsun Wu i Chen-Ning Yang još su 1975. godine teorijski poopćili Aharonov-Bohm efekt na ne-Abelove (nekomutativne) grupe.  Zamijeni li se redoslijed množenja kod tih grupa rezultat, općenito, neće ostati isti. Fizičari su desetljećima pokušavali naći načina kako realizirati takve ne-Abelove baždarne potencijale te kako ih detektirati u eksperimentu. U najnovijem radu grupe prof. dr. sc. Marina Soljačića takvo je baždarno polje umjetno realizirano i detektirano po prvi puta, a eksperiment je napravljen u optičkom postavu.

Ne-Abelovi baždarni potencijali tako bi mogli otvoriti put prema eksperimentalnoj realizaciji tzv. ne-Abelovih anyona, čestica koje žive u dvo-dimenzionalnom prostoru, a nisu niti fermioni niti bozoni. Nadalje, ne-Abelovi anyoni čine se kao zanimljiva potencijalna platforma za razvoj kvantnih računala. Na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, izvode se projekti koji istražuju ne-Abelove anyone. Radi se o Znanstvenom centru izvrsnosti QuantiXLie i HRZZ projektu Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni, pod voditeljstvom H. Buljana.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti