Prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće...

Na sjednici Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost održanoj 16. rujna 2019. godine donesena je Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2018. godinu. Među nagrađenima u području prirodnih znanosti je prof. dr. sc. Ivana Ivančić Baće s Biološkog odsjeka PMF-a koja je objavila rad u uglednom časopisu Nucleic Acids Research (faktor odjeka 11.6).

Područje istraživanja profesorice Ivančić Baće je bakterijska genetika s fokusom na genetičke mehanizme  CRISPR-Cas sustava važnog za adaptivnu imunost bakterija. U radu je razjašnjen mehanizam, odnosno predložen model koji objašnjava na koji način (kojim enzimima) se strana intaktna DNK razgrađuje na manje fragmente kako bi oni zatim bili integrirani u CRISPR lokus i time omogućili adaptivnu imunost bakterija na bakteriofage. Ovo otkriće daljnji je korak ka potpunijem razumijevanju CRISPR-Cas sustava, što znači i korak bliže njegovu sigurnijem korištenju u ljudi.

Čestitamo!

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti