Na Interliberu predstavljen...

U sklopu 42. međunarodnog sajma knjiga Interliber u srijedu, 13. studenog 2019. u izdanju Školske knjige, predstavljen je sveučilišni udžbenik "Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji". 

Udžbenik obuhvaća terenske i laboratorijske vježbe uključene u programe više kolegija u sklopu studija na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (Ekologija i ekološki odgoj, Opća ekologija, Ekologija, Ekologija životinja, Ekologija kopnenih voda, Biologija onečišćenih voda), a te se vježbe mogu koristiti i na drugim fakultetima na kojima se predaju određeni ekološki kolegiji.

Uz koautore udžbenika prof. dr. sc. Ivančicu Ternjej, doc. dr. sc. Andreju Brigić, izv. prof. dr. sc. Sanju Gottstein, doc. dr. sc. Mariju Ivković, prof. dr. sc. Mladena Kerovec, prof. dr. sc. Zlatka Mihaljević i doc. dr. sc. Anu Previšić novi sveučilišni udžbenik predstavila je i dekanica PMF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija. 

 

Prvi dio udžbenika obuhvaća 28 laboratorijskih i terenskih vježbi podijeljenih u 18 sadržajnih cjelina. U uvodnom dijelu svake vježbe ukratko su objašnjeni osnovni pojmovi vezani za njezin sadržaj. Svaka vježba sadržava informacije o materijalu i priboru potrebnom za njezinu provedbu, opširan opis postupka te način predstavljanja dobivenih rezultata. Sve je popraćeno jasnim slikovnim, grafičkim i tabličnim prikazima koji olakšavaju provedbu pojedinih vježbi. Na kraju svake vježbe su pitanja koja pomažu u primjeni i samoprocjeni znanja. Drugi dio udžbenika obuhvaća primjenu statistike u ekologiji. 

Koautori udžbenika prikazali su neke od vježbi koje se već godinama izvode u sklopu pojedinih kolegija, ali su u skladu s programima pojedinih kolegija smislili i razradili nove vježbe.

 

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti