Bespovratna sredstva PMF-u za...

Više od 33 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljeno je za realizaciju projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama”, a među 12 potpisnica je i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu s projektom „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (Klima – 4HR)”.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u srpnju prošle godine raspisalo je poziv za europsko sufinanciranje projekata iz Europskog fonda za regionalni razvoj čiji je cilj pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Multidisciplinarni projekt PMF-a Klima  4HR uhvatit će se u koštac s jednom od gorućih tema u novije vrijeme – klimatskim promjenama. Naime, Klima 4HR proučavat će ranjivost urbanih i prirodnih okoliša na klimatske promjene te njihovu mogućnost prilagodbe. Projekt je fokusiran na analizu i ublažavanje urbanog toplinskog otoka u sadašnjoj i budućoj klimi, karakterizaciju intenzivnih oluja praćenih tučom te identifikaciju negativnih utjecaja na biološku raznolikost slatkovodnih i morskih ekosustava mora na različitim razinama, od molekularne razine do razine zajednica. Na temelju rezultata koji se očekuju do kraja 2022. godine, predložit će se smjernice za daljnja istraživanja s ciljem dobivanja što učinkovitijih mjera sa širom primjenom u praćenju i gospodarenju prirodnim i urbanim okolišem. 

Projekt Klima  4HR predviđa multidisciplinarni pristup istraživanju uz suradnju Geofizičkog i Biološkog odsjeka te uz Institut „Ruđer Bošković” kao partnera. Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić s Geofizičkog odsjeka PMF-a osvrnula se na važnost projekta za proučavanje klimatskih promjena u Hrvatskoj:

"Projektom su obuhvaćeni elementi okoliša koji su iznimno važni za Republiku Hrvatsku i posebno su ranjivi s obzirom na klimatske promjene, a to su gradovi te slatkovodni i morski ekosustavi. Stečena znanja i iskustva iskoristit će se za izradu općenitih prijedloga smjernica za slična istraživanja koja će se moći primjenjivati i na drugim područjima,a važna komponenta ovog projekta je podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama što će se postići održavanjem predavanja i radionica". 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.403.871,48 kuna, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva od 2.820.839,93 kuna. 

"Povećanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta PMF-a kroz usavršavanje, prikupljanje potrebnih podataka, stjecanje iskustva i korištenje naprednih znanstveno-istraživačkih metoda omogućit će buduća istraživanja u području prilagodbe urbanog i prirodnog okoliša klimatskim promjenama te povećanje konkurentnosti PMF-a u nacionalnoj i međunarodnoj znanstvenoj zajednici", zaključuje izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti