Nature Communications: Preslikavanje...

Ema Jajtić i Hrvoje Buljan s Fizičkog odsjeka PMF-a u suradnji s grupom Zhiganga Chena sa Sveučilišta Nankai, Tianjin, Kina teorijski su i eksperimentalno demonstrirali preslikavanje topoloških singulariteta iz impulsnog u realni prostor. Rad je objavljen u časopisu Nature Communications pod naslovom Universal momentum-to-real-space mapping of topological singularities.

Kristalne rešetke poput npr. grafena ili soli možemo jednostavno vizualizirati u realnom prostoru ukoliko nam je poznata organizacija atoma u rešetkama. Međutim, značajne informacije o kristalnim rešetkama nalazimo u impulsnom k-prostoru koji je organiziran u takozvane Brillouinove zone. Svojstvene valne funkcije koje opisuju elektrone u kristalnim ili fotone u fotoničkim rešetkama organizirane su u Brillouinove zone i energijske vrpce. Topološka svojstva rešetki također su skrivena u impulsnom prostoru, a karakteriziraju ih topološke invarijante poput Chernovog broja.

U ovom radu je prikazano kako laserskim pobuđivanjem svojstvenih stanja u k-prostoru, neke topološke karakteristike možemo preslikati u realni prostor. Preslikavanje je demonstrirano u 2D fotoničkim grafenskim i Liebovim rešetkama čije se energijske vrpce u obliku stošca dodiruju u takozvanim Diracovim točkama. Kada laserskom zrakom koja nosi topološki naboj pobudimo rešetku blizu Diracove točke, dolazi do konverzije topološkog naboja Na slici vidimo Diracov stožac u fotoničkom grafenu, fotonički grafen (a) i konverziju topološkog naboja (c,e):

U ovom radu je pokazano kako je temeljni mehanizam konverzije topološke prirode. Grafenske i Liebove rešetke imaju vrtloge (tj., topološke naboje) u impulsnom prostoru. Kada rešetku pobudimo laserskom zrakom koja nosi topološki naboj , vrtlog se preslika iz impulsnog prostora u realni prostor. Pri tom dolazi do konverzije topološkog naboja.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti