Dan Prirodoslovno-matematičkog...

Ovim se danom obilježavaju 144 godine od prvog predavanja iz područja prirodoslovlja i matematike na Zagrebačkom sveučilištu te 74 godine od utemeljenja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. 

Povijest današnjeg Prirodoslovno-matematičkog fakulteta počinje 21. travnja 1876. godine kada je na Prirodoslovno-matematičkom odjelu tadašnjeg Mudroslovnoga fakulteta predavanjima profesora Gjure Pilara počela nastava iz grupe prirodoslovnih i matematičkih predmeta.

                                 Gjuro Pilar, hrvatski geolog, prvi profesor astronomije na zagrebačkom sveučilištu

Uz Gjuru Pilara, predavati počinju dr. Bohuslav Jiruš, professor botanike i dr. Vinko Dvorak, professor fizike. Nastava matematike (dr. Karel Zahardnik) i lučbe (kemije) (dr. Aleksandar Velkov) počela je 1876. godine, zoologije 1877. godine te 1883. iz geografije. Današnji Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu osnovan je uredbom Vlade NR Hrvatske 8. lipnja 1946. izdvajanjem katedri iz tadašnjega Filozofskog fakulteta. Taj je događaj ujedno početak razvoja svih tradicionalnih i uvođenje novih prirodoslovnih i matematičkih disciplina na Sveučilištu u Zagrebu.

Statuti Fakulteta iz 1956, 1959, 1964. i 1967. godine osobito su unapređivali nastavne planove i način studija. Čast da prvi obnaša dužnost dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu pripala je akademiku Franu Tućanu (1878. – 1954.), istaknutom popularizatoru znanosti, predsjedniku Matice hrvatske te uredniku časopisa Priroda.

                                         Fran Tućan, hrvatski mineralog, petrograf i prvi dekan PMF-a 

Postupno, širim reformskim zahvatima, podizana je kvaliteta znanstvene i nastavne djelatnosti. Godine 1948./1949. počela se održavati nastava povezana s planom po godinama, 1962. uveden je kvalifikacijski (prijamni) ispit za srednjoškolce, a iste godine uvedena je i titula diplomiranog inženjera za sve koji su diplomirali stručni smjer.

74 godine nakon osnutka, prema broju studenata i znanstveno-nastavnog osoblja, Prirodoslovno-matematički fakultet nije samo među najvećim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu nego i znanstveno-nastavna sredina koja je jedna od najvažnijih edukatora znanstvenog kadra u hrvatskom prirodoslovlju i matematici, srednjoškolskih nastavnika te istodobno jedan od vodećih središta istraživanja u tim znanstvenim područjima.

 

Na sedam odsjeka PMF-a (Biološki, Fizički, Geofizički, Geografski, Geološki, Kemijski i Matematički), organiziranih u 28 zavoda, studira oko 4000 studenata na preddiplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom te diplomskom sveučilišnom studiju na 35 studijskih programa, oko 1000 studenata na sedam doktorskih studija te jednom poslijediplomskom specijalističkom studiju.

Cijela znanstvena, stručna i nastavna djelatnost PMF-a služi razvoju prirodoslovlja i tehnologije u Republici Hrvatskoj te pridonosi znanosti i obrazovanju u svijetu.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti