Objavljen 1. krug Natječaja za...

Obavještavamo vas da je Sveučilište u Zagrebu objavilo 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ (KA103) za akademsku godinu 2020./2021. Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici:http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/

Rok za prijave je 15. 6. 2020. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja
natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).
 
Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele
početi u periodu 1. 8. 2020. - 15. 2. 2021
Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2021.
 
VAŽNO: postupak prijave je ovaj put, uslijed izvanrednih okolnosti
epidemije i potresa, predviđen isključivo elektroničkim putem.
S obzirom na navedeno molimo studente da svu prijavnu dokumentaciju
dostave elektroničkim putem odsječkim ECTS koordinatorima. Odsječki ECTS
koordinatori će prijave studenata proslijediti Uredu za međunarodnu
suradnju, koji će nakon potpisa Fakultetskog ECTS koordinatora prijavu
proslijediti Sveučilištu. Studentima će biti dostavljena obavijest o
dostavi prijave.
 
Molimo studente da prouče tekst natječaja te da se pridržavaju zadanih
uputa.
 
Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti