Na prošlotjednoj sjednici...

Aktualnu dekanicu prof. dr. sc. Aleksandru Čižmešiju u listopadu će naslijediti dosadašnji prodekan za financije PMF-a, prof. dr. sc. Mirko Planinić

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na elektronskoj sjednici održanoj 21. svibnja 2020. izabralo je  prof. dr. sc. Mirka Planinića, dosadašnjeg prodekana za financije, za novog dekana fakulteta  za  mandatno razdoblje od dvije akademske godine, od 2020./21. do  2021/22. Od ukupno 77 članova Fakultetskog vijeća , glasanju je pristupilo 66 članova. Prof. dr. sc. Mirko Planinić dobio je 64 glasa, dok su dva glasa bila suzdržana. Protukandidata nije bilo, a izbor je potvrdio i Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj sjednici održanoj 26. svibnja 2020. godine.

Kako stoji u njegovu životopisu, Mirko Planinić rođen je 28. studenog 1966. godine u Zagrebu. Završio je inženjerski (danas istraživački) smjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu magistrirao i doktorirao eksperimentalnu nuklearnu fiziku. Od 1993. godine zaposlen je kao znanstveni novak na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. do 2002. godine boravi na poslijedoktorskom usavršavanju na Indiana University u SAD.

U zvanje docenta izabran je 2003. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2008. godine, u zvanje redovitog profesora 2013. godine, a 2019. godine u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Prof. Planinić objavio je u koautorstvu više od 350 znanstvenih radova koji su citirani preko 21 000 puta. Prof. Planinić bavi se istraživanjima u eksperimentalnoj fizici elementarnih čestica, a suvlasnik je i spin-off tvrtke Picologic koja proizvodi višekanalne pikoampermetre za mjerenje malih struja na visokom naponu. Prof. Planinić član je Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković i Vijeća CERN-a kao predstavnik Hrvatske.


 

 

 

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti