8. studenog 2021. odlukom Ministra Josipa Aladrovića o upisu Standarda zanimanja Ekolog/Ekologinja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira uvršten je Standard zanimanja Ekolog/Ekologinja.

Proces modernizacije i reforme kvalifikacijskog sustava u Republici Hrvatskoj provodi se kroz Hrvatski kvalifikacijski okvir - HKO. Ovim se reformskim instrumentom uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama uz njihovu usku povezanost s tržištem rada. Temelj za izradu svakog obrazovnog programa započinje izradom standarda zanimanja (SZ). On uključuje jasno iskazane ključne poslove koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Po odobrenom SZ s jasno definiranim skupovima kompetencija povezuju se skupovi ishoda učenja u izradi standarda kvalifikacija (SK). Obrazovni programi temeljni na ovim dokumentima doprinose osiguravanju kvalitete sustava sukladno potrebama gospodarskog razvoja, mobilnosti, socijalne uključivosti i ravnomjernog razvoja temeljene na ljudskim potencijalima, osiguravanju uvjeta za jednaku dostupnost cjeloživotnom obrazovanju te jednostavnosti prepoznavanja i priznavanja kvalifikacija.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti