Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Izvanučionička nastava biologije

Šifra: 185747
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Damir Sirovina , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Damir Sirovina , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI:
Potaknuti učenike na proučavanje prostora u kojem se nalazi.
Odabrati prostor za spoznavanje nastavnih sadržaja u neposrednoj stvarnosti.
Odabrati oblik izvanučioničke nastave prema mogućnostima i sadržaju teme.
Predvidjeti moguće probleme izvan učionice i pripremiti mjere za njihovo sprječavanje.
Predvidjeti znanja i vještine koje učenici moraju imati da bi mogli uspješno učiti otkrivanjem u prirodi ili okolišu.
Osmisliti plan izvanučioničke nastave u skladu s planom i programom.
Odabrati odgovarajuće metode rada.
Pripremiti odgovarajuća nastavna sredstva i pomagala te zadatke za učenike.
Vrednovati rad učenika izvan učionice.
Kritički se osvrnuti na vlastiti rad i uspješnost izvanučioničke nastave.

PREDAVANJE:
1. Zadaće izvanučioničke nastave.
2. Didaktičke specifičnosti i vrste izvanučioničke nastave.
3. - 4. Izvori znanja u neposrednoj životnoj stvarnosti.
5. - 6. Posebnosti nastavne strategije u nastavi u prirodi (okolišu).
7. - 8. Vrste nastavnih ekskurzija.
9. - 10. Subjektivni i objektivni čimbenici nastave ekskurzije i njihovo djelovanje.
11. - 13. Etape u pripremanju i izvođenju ekskurzija.
14. - 15. Evaluacija izvanučioničkih aktivnosti.

VJEŽBE:
1. - 2. Administrativne, odgojne i sigurnosne obveze nastavnika.
3. - 6. Pripremanje izvanučioničke nastave za školski vrt ili park.
7. - 10. Pripremanje jednosatne ili dvosatne izvanučioničke nastave.
11. - 14. Pripremanje poludnevne ili dnevne izvanučioničke nastave.
15. - 18. Pripremanje višednevne izvanučioničke nastave.
19. - 24. Pripremanje, provedba i vrednovanje dvosatne izvanučioničke nastave u obližnjem parku ili zoo vrtu. Prikazni sat s kolegicama i kolegama.
25. - 28. Pripremanje, provedba i vrednovanje dvosatne izvanučioničke nastave u okolišu osnovne ili srednje škole. Rad u suradnji s mentoricom te izvođenje nastave s učenicima.
29. - 30. Vrednovanje rada učenika, vlastitog rada i uspješnosti provedene izvanučioničke nastave.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Temeljna vještina poučavanja biologije
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: