Rektorova nagrada

Na temelju čl. 13. Statuta i čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

  Rok za prijavu na Natječaj je petak 30. kolovoza 2024. do 16 sati.

Studenti koji prijavljuju rad za Rektorovu nagradu dužni su u Ured za studente Biološkog odsjeka (do 30. kolovoza) dostaviti sljedeće dokumente:

  IZJAVA - privitak prijavi za Rektorovu nagradu 
  Uvezana 2 primjerka rada i OBRAZAC

Vlastoručno potpisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti (isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta prilikom prijave rada)
Rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu: referada@biol.pmf.hr 
Uz radove koji uključuju istraživanja na ljudima ili životinjama potrebno je priložiti suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva

  Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024.

  Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst)

  Kriteriji PMF-a za vrednovanje radova za Rektorovu nagradu za ak. god. 2023./2024.

  Upute PMF-a za postupanje u vezi predlaganja radova za Rektorovu nagradu 2023./2024.