Rektorova nagrada

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2021.

Tekst Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade (pdf)

Natječaj i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst) s priloženim Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/rektorova) i PMF-a (www.pmf.unizg.hr).

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.

Rok za prijavu na natječaj je srijeda, 30. lipnja 2021. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/.

Studenti koji prijavljuju rad za Rektorovu nagradu dužni su u  Ured za studente Biološkog odsjeka dostaviti do srijede, 30. lipnja 2021. godine do 16 sati sljedeće dokumente

  1. IZJAVA - privitak prijavi za Rektorovu nagradu 
  2. Uvezana 2 primjerka rada i OBRAZAC
  3. Vlastoručno potpisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti (isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta prilikom prijave rada)
  4.  Rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu: referada@biol.pmf.hr 
  5. Uz radove koji uključuju istraživanja na ljudima ili životinjama potrebno je priložiti suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva

    Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu, a termin dodjele odredit će se naknadno.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst (veljača, 2020.)