1. Osnovna škola Bogumila Tonija Samobor: Provođenje projekta "građanske znanosti" pod nazivom BIOBLITZ, provedenog 21.5.2022. u Samoboru. Učenici su osposobljavani za prepoznavanje invazivnih stranih biljaka i dojavljivanje o njihovoj prisutnosti putem mobilne aplikacije Invazivne vrste koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Koordinatorica ove suradnje na nivou PMF-a bila je prof.dr.sc. Božena Mitić. 

2. Osnovna škola Bogumila Tonija Samobor i Osnovna škola Mate Lovraka Zagreb: suradnja u okviru eTwinning projekta „Svijet pod mikroskopom“ - Otvorene granice između osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.
Radionica u okviru ovog projekta održana je u Botaničkom vrtu PMF-a 03.06.2022.
Koordinatori ove suradnje na nivou PMF-a bili su prof.dr.sc. Božena Mitić i dr.sc. Dario Hruševar. POVEZNICA: 

Učenici PrIVATNE umjetničke GIMNAZIJE iz Zagreba u posjetu Zbirci Zoologijskog zavoda 

U sklopu projekta koji za cilj ima prikazati staništa i način života nekih životinja koje obitavaju u tlu Maksimirske šume, učenici Privatne umjetničke gimnazije iz Zagreba uz vodstvo profesorice Ive Pintarić, mag. educ. biol. et chem.,  23. ožujka 2022. godine posjetili su Biološki odsjek PMF-a i Zbirku Zoologijskog zavoda.
U razgovoru s izv. prof. dr. sc. Jasnom Lajtner saznali su kako izgledaju te kako žive krtice, rovke, voluharice, rovci i ličinke kukaca koje se razvijaju u tlu. Osim toga, učenici su razgledali i ostale preparate životinja koji se nalaze u Zbirci. Na temelju onoga što su vidjeli kao i dobivenih informacija i dodatnih pretraživanja literature učenici su izradili dioramu koja prikazuje životinje i njihova staništa u realnoj veličini. Projekt se provodi u suradnji sa Zoološkim vrtom u Zagrebu u čijim će prostorima diorama biti izložena. 

 

Posjet učenika OŠ Grabrik iz Karlovca

U ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine Biološki odsjek PMF- a i Zbirku Zoologijskog zavoda posjetili su učenici petih razreda osnovne škole Grabrik iz Karlovca. Posjet je organiziran na prijedlog dr. sc. Krešimira Baumanna, profesora biologije i kemije zaposlenog u osnovnoj školi Grabrik u Karlovcu. Više od osamdeset učenika, podijeljenih u četiri grupe, u pratnji osam nastavnika, kroz Zbirku je provela njena voditeljica izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner. Učenici su na zanimljiv način, primjeren uzrastu, naučili kako se prave preparati, zašto životinje imaju znanstvena (latinska) imena, kako nastaje biser, zašto su neke spužve mekane, a neke tvrde, zašto ugibaju periske, kako izgledaju rakovi iz karlovačkih rijeka… i još mnogo drugih zanimljivosti iz životinjskog svijeta.
Nakon uvodnog dijela, učenici su samostalno razgledali Zbirku u kojoj se nalazi više od 2000 preparata.
Svoju zainteresiranost pokazali su postavljanjem brojnih pitanja kao i fotografiranjem preparata.
Posebno treba istaknuti znanje koje u nekih učenika daleko nadmašuje njihovu dob, a iznenadili su i izgrađenom svijesti i stavom o potrebi zaštite okoliša i očuvanja prirode. 

Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner