Doktorski studij

Doktorski studij Biologije u manjoj se mjeri temelji na nastavi, a u većoj mjeri na znanstvenom radu i izbornim aktivnostima  (radionice, tečajevi, seminari, usavršavanje u gostujućim laboratorijima). Nadalje, studij pokriva široko područje biologije, a ponuđeni sadržaji obuhvaćaju raspon znanstvenih istraživanja od fundamentalnih do primjenjivih. Stoga, doktorandi mogu sami kreirati curriculum koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Ovakav doktorski program omogućava osposobljavanje, kako za nastavak akademske karijere, tako i za kvalitetniji rad u struci, od ekologije i zaštite prirode do molekularne biologije i biomedicine. Nastava temeljena na znanstvenim projektima, mogućnost upoznavanja s relevantnim metodama dostupnima u pojedinim područjima biologije te razvoj kreativnosti u pronalaženju novih pristupa u laboratorijskom i terenskom istraživanju, rezultiraju disertacijama koje, uz temeljni znanstveni doprinos, čine osnovu za primjenu rezultata u kliničkoj praksi, veterini, agronomiji, biotehnologiji te ekologiji i zaštiti prirode.

Nastavnici i mentori na doktorskom studiju Biologije aktivni su znanstvenici s međunarodno relevantnim publikacijama i kompetencijom u (iz)vođenju znanstvenih projekta. Jezgru doktorskog studija čine originalna znanstvena istraživanja polaznika, ostvarena u laboratorijima Biološkog i drugih odsjeka PMF-a ili u laboratorijima suradnih institucija.