Upis u ljetni semestar akad. god. 2023./2024.

 Upisi studenata prijediplomskih, diplomskih i integriranog studija u ljetni semestar ak. god. 2023./2024. provodit će se od 12. 02. do 25. 02. 2024. godine.

  Student upis obavlja isključivo putem Studomata.

Popis izbornih predmeta

   Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u ljetnom semestru ak. g. 2023./2024.

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

  vratiti sve knjige u knjižnicu
  podmiriti financijske obveze prema zaduženju navedenom u Studomatu.
  provjeriti na Studomatu jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (iz ljetnog semestra prošle akademske godine).
    Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u akAD. god. 2023./2024.

Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregledu školarina. 
Obratite pozornost na to da:
  je u jednoj transakciji dozvoljeno uplatiti samo participaciju u troškovima studija (naknadu za molbu treba uplatiti zasebno). 
  je nužno upisati točan poziv na broj kako bi uplata bila provedena !

Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Svrha uplate Poziv na broj
Participacija u troškovima studija  - prijediplomski studij 503621-106-OIB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij 503627-106-OIB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij 503624-106-OIB studenta

 

  Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci, a ukoliko uplata ne bude vidljiva i nakon sedam dana student je dužan poslati e-mail na upisi.referada@biol.pmf.hr s izvodom o plaćanju u privitku kako bismo riješili nastali problem.

  Ne zaokruživati iznos, već je potrebno uplatiti točno prema iznosu u ISVU sustavu.

Izborni predmeti iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka

Studenti koji upisuju izborni predmet iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka trebaju potvrditi upis na način da pošalju e-mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr u formi:
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  U tekstu elektroničke poruke je potrebno je napisati:
Predmeti s drugog studijskog programa:
  Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi (Npr. Predmeti s drugog studijskog programa:
60247 Ornitologija, diplomski studij Ekologija i zaštita prirode)

Izborni predmeti iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih fakulteta

Za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3) i donijeti u referadu.

Studenti koji se ne mogu upisati putem studomata 

Studenti koji se iz nekog razloge ne mogu upisati putem Studomata ispunjavaju Upisni list koji kao privitak šalju na: e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  Naslov privitka (Attachment): Upisni list

  Svi studenti koji ne upišu ljetni semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis.
      Molba se plaća 53,09 EUR. 

MOLBE

Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija, mirovanje godine) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.
Obavijest o riješenoj molbi dobit će mailom.

Rokovi za predaju molbi

  Molbe se primaju zaključno do četvrtka, 22. veljače 2024. godine do 12 sati.
Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.  
Molbe moraju biti potpisane i s potvrdom o uplati dostavljaju se na e-mail: referada@biol.pmf.hr:  
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  Naslov privitka (Attachment): Molba za treći upis kolegija/Molba za mirovanje studentskih obveza / Molba za upis više od 35 ECTS bodova

Molbe (obrazac dostupan na poveznici https://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/formulari)

  za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta (jedan kolegij – jedna molba + uplata), 
  za reguliranje statusa mirovanje studentskih obveza i 
  za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) 

Podaci za uplatu:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija  / reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza
Iznos: 13,27 EUR 
Opis: upis više od 35 ECTS bodova u semestru
Iznos: 10,00 EUR 

Važno

Kontrola upisa: 
Tri radna dana nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti na upisnom listu. Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati.
O eventualnim nepravilnostima obavijestite Ured za studente na e-mail: referada@biol.pmf.hr

Ponovno upisani kolegiji:
  Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog ne polaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.

Upis ECTS-a u akad. godini za studente koji redovito savladavaju godine:
  Izvod iz „Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijskim programima na PMF-u u Zagrebu“: Redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu. 
  Izvod iz „Reda predavanja“ za studijske programe na Biološkom odsjeku: U svakom semestru potrebno je upisati predmete koji godišnje donose 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta (odnosi se na sve godine studija).