Fond za stipendiranje studenata "Igor Štagljar"

Fond za stipendiranje studenata je osnovan odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. lipnja 2016. godine. Ideja o osnivanju Fonda pojavila se kroz suradnju prof. dr. sc. Igora Štagljara i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sredstva Fonda namijenjena su isključivo za stipendiranje studenata diplomskih studija Biološkog odsjeka PMF-a koji će izraditi diplomski rad na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Sveučilista u Torontu, Toronto, Kanada pod vodstvom prof. dr. sc. lgora Štagljara. 

Fond Igor Štagljar pruža jedinstvenu mogućnost perspektivnim studentima bioloških smjerova da razviju svoj istraživački potencijal, iskuse rad u vrhunskom laboratoriju i sudjeluju u novim znanstvenim otkrićima. Rad u laboratoriju prof. Štagljara orijentiran je na interakcije membranskih proteina, koji su uključeni u niz procesa te su važni u razvoju lijekova za niz bolesti, uključujući neurološke poremećaje i razne tipove raka. Sama inicijativa, odnosno ovaj Fond može značajno utjecati na karijere budućih mladih znanstvenika te pridonijeti daljnjem umrežavanju znanstvenika i suradnji PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Torontu.