Upisi na prijediplomske i integrirane studije putem državne mature

Upisi na Prijediplomske studijske programe i integrirani studijski program biologije i kemije provode se tijekom mjeseca srpnja u Uredu za studente Biološkog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta te obveze ustanova koje unose podatke, a tiču se identifikacije pristupnika, dokaza o državljanstvu, uspjehu tijekom dosadašnjeg obrazovanja, poznavanje jezika na kojem će se održavati nastava, rezultata položenih ispita na državnoj maturi  odnosno ekvivalentnih ispita ako je riječ o osobama koji su srednju školu završili prije 2010. ili izvan RH., rezultata na provjerama dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti, rezultata natjecanja i dodatnih učeničkih postignuća. U natječaju su također definirana i prava posebnih skupina studenata, ako prijeđu razredbeni prag.
U posebnom dijelu natječaj sadrži i upisne kvote (priložene u tablicama) koje su predviđene za upis na pojedini studijski program. 

Upis na diplomske studije biologije

Razredbeni postupak i upisi na Diplomske studijske programe provode se tijekom mjeseca rujna u Uredu za studente Biološkog odsjeka na temelju javnog natječaja koji svake godine objavljuje Sveučilište u Zagrebu. U natječaju su definirani opći i posebni uvjeti koje pristupnici moraju ispunjavati za upis na neku od sastavnica Sveučilišta.
 

Postupak prijelaza na Biološki odsjek

Prijelaz na Biološki odsjek s drugog srodnog  visokog učilišta, moguć je prema članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.  Prijelaz je moguć nakon završene prve akademske godine studija i ograničen je kvotom za pojedini studijski program. O prijelazu studenta na temelju pisane i obrazložene zamolbe odlučuje Vijeće Biološkog odsjeka posebnim rješenjem.