Velika otkrića molekularne biologije 11.05.2023.

Dragi učenici i nastavnici, 

zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na BioStudoLogijama  Velika otkrića molekularne biologije, pri čemu ćete u četvrtak, 11.5.2023. od 12.00 do 15.00 sati u prostoriji F201 na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Bijenička cesta 32) prisustvovati javnom seminaru studenata Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom Izv. prof. dr. sc. Petre Korać u sklopu kolegija Genomi (prema rasporedu u privitku).

  Za pristupanje i sudjelovanje na seminaru, ako niste u mogućnosti sudjelovati uživo, koristite poveznicu:
MS Teams BioStudoLogije: Velika otkrića molekularne biologije.

Tijekom seminara ćemo vas zamoliti da uz svaki seminar, nakon svakog izlaganja studenta ili studentice, u Google Forms aplikaciji, popunite anonimnu anketu. Vaši odgovori pomoći će nam vrednovati uspjeh naših studentica i studenata, a samim studenticama i studentima će vaši komentari biti od velike pomoći u uspješnoj pripremi drugih seminara.

  Linkovi na Google Forms anketu uz svaki seminar:

Također ćemo vas zamoliti da na aplikaciji Padlet uz svako izlaganje studenata zabilježite što ste novo saznali te da postavite pitanja, na koja će vam studenti odgovoriti tijekom ili nakon rasprave uz seminar. Vaši nastavnici će dobiti uvid u vaše odgovore i doprinos koji ste time ostvarili uz održavanje javnih seminara studenata Biološkog odsjeka.

  Poveznica/QR kod za pristup Padlet-u:
Padlet-poveznica: https://padlet.com/mirelaserticperic/biostudologije_11-5-2023-afyaqudec1b31j18 

  Na platforme (MS Teams i Padlet) molimo da se prijavite svojim punim imenom i prezimenom, kako bismo vam nakon održanih seminara mogli izraditi pohvalnice za sudjelovanje.

Radujemo se susretu! 


Velika otkrića molekularne biologije 4.05.2023.

Dragi učenici i nastavnici, 

zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na BioStudoLogijama  Velika otkrića molekularne biologije, pri čemu ćete u četvrtak, 4.5.2023. od 12.00 do 15.00 sati u prostoriji F201 na Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Bijenička cesta 32) prisustvovati javnom seminaru studenata Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom Izv. prof. dr. sc. Petre Korać u sklopu kolegija Genomi (prema rasporedu u privitku).

 Za pristupanje i sudjelovanje na seminaru, ako niste u mogućnosti sudjelovati uživo, koristite poveznicu:
MS Teams BioStudoLogije: Velika otkrića molekularne biologije.

Tijekom seminara ćemo vas zamoliti da uz svaki seminar, nakon svakog izlaganja studenta ili studentice, u Google Forms aplikaciji, popunite anonimnu anketu. Vaši odgovori pomoći će nam vrednovati uspjeh naših studentica i studenata, a samim studenticama i studentima će vaši komentari biti od velike pomoći u uspješnoj pripremi drugih seminara.

  Linkovi na Google Forms anketu uz svaki seminar:

Također ćemo vas zamoliti da na aplikaciji Padlet uz svako izlaganje studenata zabilježite što ste novo saznali te da postavite pitanja, na koja će vam studenti odgovoriti tijekom ili nakon rasprave uz seminar. Vaši nastavnici će dobiti uvid u vaše odgovore i doprinos koji ste time ostvarili uz održavanje javnih seminara studenata Biološkog odsjeka.

  Poveznica/QR kod za pristup Padlet-u:
Padlet-poveznica: https://padlet.com/mirelaserticperic/biostudologije_4-5-2023-eum0zf625wn32srn

Padlet-QR: 

  Na platforme (MS Teams i Padlet) molimo da se prijavite svojim punim imenom i prezimenom, kako bismo vam nakon održanih seminara mogli izraditi pohvalnice za sudjelovanje.

Radujemo se susretu! 


Biljne ljekarne 4

Zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na BioStudoLogijama Biljne ljekarne 4, pri čemu ćete u ponedjeljak, 12.12.2022. od 13.00 do 15.30h prisustvovati javnom seminaru studenata Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Sandre Radić Brkanac u sklopu kolegija Fiziološki učinci biljnih spojeva i ekstrakata (prema rasporedu u privitku).

  Seminar će se održati u Vijećnici Biološkog odsjeka!

Za pristupanje i sudjelovanje na seminaru, ako niste u mogućnosti sudjelovati uživo, koristite poveznicu:
MS Teams BioStudoLogije: Biljne ljekarne 4

Tijekom seminara ćemo vas zamoliti da uz svaki seminar, nakon svakog izlaganja studenta ili studentice, u Google Forms aplikaciji, popunite anonimnu anketu. Vaši odgovori pomoći će nam vrednovati uspjeh naših studentica i studenata, a samim studenticama i studentima će vaši komentari biti od velike pomoći u uspješnoj pripremi drugih seminara.

  Linkovi na Google Forms anketu uz svaki seminar:

Magdalena Delač: Od naranče sapun protiv bakterija milijun    
Eliza Fućak: Bez obzira na dob, na tvoju kožu pazi zob    
Marko Marohnić: Kanabi-idol bomboni    
Petra Petković: Aloe vera - hidratantna i za njegu kože interesantna    
Ana Stražičić: Kapi morske rose i koje olakšanje one donose    
Ivana Turk: Zmajeva krv nije (samo) voda    
Helena Valentinčić: Biljni šalabahter    
Iva Žulj: Kaj te muči njofra    

Također ćemo vas zamoliti da na aplikaciji Padlet uz svako izlaganje studenata zabilježite što ste novo saznali te da postavite pitanja, na koja će vam studenti odgovoriti tijekom ili nakon rasprave uz seminar. Vaši nastavnici će dobiti uvid u vaše odgovore i doprinos koji ste time ostvarili uz održavanje javnih seminara studenata Biološkog odsjeka.
 

Poveznica/QR kod za pristup Padlet-u:

  https://padlet.com/mirelaserticperic/w3ywpzq6m4v5tzco 


Padlet-QR: 

 

  Na platforme (MS Teams i Padlet) molimo da se prijavite svojim punim imenom i prezimenom, kako bismo vam nakon održanih seminara mogli izraditi pohvalnice za sudjelovanje.

Radujemo se susretu! 


Velika otkrića molekularne biologije 5.05.2022.

Dragi učenici i nastavnici,

Zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na BioStudoLogijama  Velika otkrića molekularne biologije, pri čemu ćete u četvrtak, 5.5.2022. od 12.00 do 15.00 sati prisustvovati javnom seminaru studenata Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Petre Korać u sklopu kolegija Genomi (prema rasporedu u privitku).

Za pristupanje i sudjelovanje na seminaru, ako niste u mogućnosti sudjelovati uživo, koristite poveznicu: shorturl.at/mtuP8

MS Teams BioStudoLogije: Velika otkrića molekularne biologije.

Tijekom seminara ćemo vas zamoliti da uz svaki seminar, nakon svakog izlaganja studenta ili studentice, u Google Forms aplikaciji, popunite anonimnu anketu. Vaši odgovori pomoći će nam vrednovati uspjeh naših studentica i studenata, a samim studenticama i studentima će vaši komentari biti od velike pomoći u uspješnoj pripremi drugih seminara.

Linkovi na Google Forms anketu uz svaki seminar:

Anja Kosović - Od okapija do žirafe (Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 

Josip Biočić - Pionir rada na riobosomima (Thomas A. Steitz)    

Ivan Blažanović - W. D. Hamilton         

Kristina Lukić - Znanstvenik s mušicama (Thomas H. Morgan)   

Također ćemo vas zamoliti da na aplikaciji Padlet uz svako izlaganje studenata zabilježite što ste novo saznali te da postavite pitanja, na koja će vam studenti odgovoriti tijekom ili nakon rasprave uz seminar. Vaši nastavnici će dobiti uvid u vaše odgovore i doprinos koji ste time ostvarili uz održavanje javnih seminara studenata Biološkog odsjeka.

Poveznica/QR kod za pristup Padlet-u:

https://padlet.com/mirelaserticperic/w3ywpzq6m4v5tzco

 

Na platforme (MS Teams i Padlet) molimo da se prijavite svojim punim imenom i prezimenom, kako bismo vam nakon održanih seminara mogli izraditi pohvalnice za sudjelovanje.

Radujemo se susretu!


VELIKA OTKRIĆA MOLEKULARNE BIOLOGIJE 12.05.2022.

Dragi učenici i nastavnici,

Zahvaljujemo na iskazanom interesu za sudjelovanje na BioStudoLogijama  Velika otkrića molekularne biologije, pri čemu ćete u četvrtak, 12.5.2022. od 12.00 do 15.00 sati prisustvovati javnom seminaru studenata Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Petre Korać u sklopu kolegija Genomi (prema rasporedu u privitku).

Za pristupanje i sudjelovanje na seminaru, ako niste u mogućnosti sudjelovati uživo, koristite poveznicu: shorturl.at/iCK06

MS Teams BioStudoLogije: Velika otkrića molekularne biologije.

 Tijekom seminara ćemo vas zamoliti da uz svaki seminar, nakon svakog izlaganja studenta ili studentice, u Google Forms aplikaciji, popunite anonimnu anketu. Vaši odgovori pomoći će nam vrednovati uspjeh naših studentica i studenata, a samim studenticama i studentima će vaši komentari biti od velike pomoći u uspješnoj pripremi drugih seminara.

 Linkovi na Google Forms anketu uz svaki seminar:

Tomislav Mamić - Matthew Meselson  
Petra Mikec -
Šaptačica kukuruzu (Barbara McClintock)
Ana Sever -
Hermann Muller i mu(šice)tacije    
Kristian Subota -
Jedini dvostruki nobelovac iz područja kemije (Frederick Sanger)       

Također ćemo vas zamoliti da na aplikaciji Padlet uz svako izlaganje studenata zabilježite što ste novo saznali te da postavite pitanja, na koja će vam studenti odgovoriti tijekom ili nakon rasprave uz seminar. Vaši nastavnici će dobiti uvid u vaše odgovore i doprinos koji ste time ostvarili uz održavanje javnih seminara studenata Biološkog odsjeka.

Poveznica/QR kod za pristup Padlet-u:
https://padlet.com/mirelaserticperic/eum0zf625wn32srn

Na platforme (MS Teams i Padlet) molimo da se prijavite svojim punim imenom i prezimenom, kako bismo vam nakon održanih seminara mogli izraditi pohvalnice za sudjelovanje.

Radujemo se susretu!