Metodičke kompetencije iz biologije

Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba nastavnika na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Inicijalni susret o održavanju Dopunske metodičke izobrazbe iz biologije (DMI) u okviru Dopunske pedagoško-psihološko-didaktičke-metodičke izobrazbe nastavnika (DPPDMI) programa stjecanja pedagoških kompetencija koji se ostvaruje suradnjom Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i PMF-a Zagreb, koji će se održati 2.10.2023. OBAVEZAN je za sve polaznike DMI u akademskoj godini 2023./2024. zbog dogovora o odvijanju nastave. 

Prema okvirnom prijedlogu odvijanja nastave, Metodika nastave Prirode će se izvoditi prema rasporedu kontinuirano tijekom zimskog semestra te Seminar Metodičke prakse nastave biologije kontinuirano početkom ljetnog semestra, s redovnim studentima Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički (IPDBK) u poslijepodnevnim terminima. Ostali predmeti će se izvoditi kondenzirano tijekom veljače i lipnja/srpnja/rujna 2024. godine. ili prema dogovoru s nastavnicima.

 Odluka o visini školarine (pdf)

 Odluka o upisu i načinu polaganja ispita (pdf)

 Izmjena odluke o upisu i načinu polaganja ispita (pdf)

Zainteresirani polaznici program DPPDMI upisuju na Filozofskom fakultetu te kod njih odrađuju osnovnih 30 ECTS-a. Informacije o upisima i predmetima na Filozofskom fakultetu nalaze se na sljedećoj poveznici: http://czon.ffzg.hr/dppi.

Polaznici programa DPPDM dio nastave koja se odnosi na metodički dio izobrazbe upisuju na Biološkom odsjeku u iznosu od 30 ECTS bodova. 
Visina školarine za dio programa koji se izvodi na Biološkom odsjeku iznosi 510 EUR.
Polaznici programa DPPDM školarinu uplaćuju jednokratno prilikom upisa programa ili u dvije rate.

Informacija o cijeni izobrazbe za ak. god. 2023./24. biti će dostupna nakon 21. 9. 2023. godine.
Polaznici programa DPPDM školarinu uplaćuju jednokratno prilikom upisa programa ili u dvije rate.
 

Na Biološkom odsjeku polaznici upisuju sljedeće obavezne kolegije:

ECTS Obavezni predmeti Semestralno opterećenje
3.0 Temeljna vještina poučavanja biologije (208624)
Radanović, I.
30
(15P+15PK)
3.0

Metodika nastave Prirode (227664)
Mrvoš-Sermek, D.; Planinić, M.; Radanović, I.
 

45
(15P+15S+15PK)
5.0 Metodika nastave biologije (210180)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
75
(15P+30S+30PK)

Uvijek drugi semestar upisa

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje
6.0 Metodička praksa nastave biologije (210185)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.; Sirovina, D.
30
(15S+75MV)

 

13 ECTS-A U OKVIRU SLJEDEĆIH IZBORNIH PREDMETA

 ZIMSKI SEMESTAR 

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje

4.0
Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja (47308)
Sertić Perić, M.
60
(30P+30S)
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
45
(15P+30S)
4.0 Izvanučionička nastava biologije (185747)
Sirovina, D.
45
(15P+30PK)

Ljetni semestar

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje
4.0 Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja (204806)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
60
(30P+30S)

 

Polaznik se pri upisu kolegija javlja u Ured za studente Biološkog odsjeka (u daljnjem tekstu: referada) i popunjava upisni list.

Polaznik u referadi prijavljuje, s pomoću prijavnice u papirnatom obliku, ispite najkasnije 5 radnih dana prije ispitnog roka.
Polaznik ispit odjavljuje kod nastavnika najkasnije jedan radni dan prije održavanja ispita. Ispiti se polažu tijekom redovnih i izvanrednih ispitnih rokova na Biološkom odsjeku. Polaznik može ispitu pristupiti tri puta, a četvrti put polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje voditelj metodičkog dijela programa. Polaznik koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obavezan je upisati predmet ponovno uz plaćanje dodatne naknade. Polaznik ima pravo polagati ispite do isteka dvije godine od dana upisa u program DPPDMI na Filozofskom fakultetu.

Nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu izdanu od strane PMF-a da je izvršio sve obaveze za metodički dio programa DPPDM te ih odnosi u tajništvo Filozofskog fakulteta. 

Okvirni plan odvijanja nastave 2023./2024.

  DATUM  VRIJEME NASTAVA NAČIN IZVEDBE
Dopunska metodička izobrazba (DMI) PONEDJELJAK 2.10.2022.  17.00 – 18.00 Dogovor o nastavi
Praktikum 1 – Kraš soba 201 (Ravnice 48, 2. kat)
kontaktno (Kraš) 
Metodika nastave Prirode kontinuirano
ČETVRTAK 5.10.2023.
PETAK 26.1.2024.
 
17.00 – 20.00
  • Modul biologija 2. – 27.10.2023. Kraš, Jarun
  • Modul fizika 30.10. – 1.12.2023.
    F25 (prizemlje, Bijenička 32)
  • Modul kemija 4.12. 2023. – 12.1.2024. Seminar 023 KO (Horvatovac 102a)
kontaktno
kontinuirano kroz
zimski semestar
Metodika nastave biologije PONEDJELJAK 9.10.2023.
ili
SUBOTA 7.10.2023.
8.00 – 12.00 Terenska nastava 
Tuškanac - Dubravkin put
kontaktno

- susret na uglu Dežmanove i Streljačke ulice

Metodika nastave Prirode – modul biologija SUBOTA 
14.10.2023.
9.30 – 13.00 Terenska nastava  
 Jarun
kontaktno
- susret kod delfina na Malom jezeru
 
Metodika nastave biologije PONEDJELJAK
16.10.2023.
ili
SRIJEDA
18.10.2023.
11.00 – 13.00
ili
17.00 – 19.00
 
Priprema prijedloga učeničkog istraživačkog projekta  Kontaktno
Kraš 
ili
online sinkrono
MS Teams
 
Metodika nastave biologije Prema dogovoru s polaznicima
LISTOPAD - PROSINAC
Prema dogovoru s polaznicima Prisustvovati na oglednim uzornim satima mentora u školi:
  • 2 sata u OŠ
  • 2 sata u SŠ
škola vježbaonica
Temeljna vještina poučavanja biologije kondenzirano
PONEDJELJAK 5.2.2024. 
- PETAK 10.2.2024.
 
8.00 – 12.00
pauza
13.00 – 17.00
 
Predavanja i vježbe kontaktno Kraš
i/ili
online asinkrono  Merlin 
i/ili
online sinkrono
MS Teams
 
Metodika nastave biologije kondenzirano
PONEDJELJAK 12.2.2024.
- PETAK 16.2.2024.
ili
PONEDJELJAK 10.6.2024.
- PETAK 14.6.2024.
 
8.00 – 12.00
pauza
13.00 – 17.00
Predavanja, seminar i vježbe kontaktno Kraš
i/ili
online asinkrono  Merlin 
i/ili
online sinkrono
MS Teams
 
Metodička praksa nastave biologije - seminar kontinuirano
OŽUJAK – TRAVANJ
18.00 – 20.00
Termini će se javiti naknadno na Merlinu  
Rasprave s gostima (6 termina) materijali u kolegiju Metodička praksa nastave biologije na Merlinu online sinkrono
MS Teams
Metodička praksa nastave biologije kondenzirano
OŽUJAK – TRAVANJ
ili RUJAN
Prema dogovoru s polaznicima Hospitacije – u dogovoru s mentorom u školi 
 
škola vježbaonica
+ E-portfolio