Stipendija

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna stipendija koja se sastoji od novčanog iznosa potrebnog za put Zagreb-Toronto-Zagreb, za troškove smještaja i prehrane u studentskom domu i druge troškove  tijekom izrade diplomskog rada u trajanju od najviše sedam mjeseci. Student može ostvariti pravo na stipendiju iz Fonda samo jedanput. Natječaj za dobivanje sredstava za stipendije objavljuje se svake godine tijekom mjeseca rujna te se njime propisuju uvjeti koje potencijalni stipendist mora ispunjavati. S kandidatom kojem je dodijeljena stipendija sklapa se ugovor o dodjeli stipendije kojim se detaljnije uređuju prava i obveze ugovornih strana.