Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije (pdf)

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Ravnice 48, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB),
2. diplomu završenog studija, 
3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,
4. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,
5. kopiju uplatnice.

Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 80,00 EUR (603,00 kn).
Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski/prijediplomski, odnosno integrirani preddiplomski/prijediplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 40,00 EUR (301,00 kn).

Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208, 
IBAN je HR5823600001101522208, 
model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB 
Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”.
Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti.

 

  ODLUKA (pdf)