Entomološka zbirka

Entomološka zbirka na Zoologijskom zavodu pokazuje kontinuitet sustavnog istraživanja i podučavanja entomologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doprinos entomološkoj građi započinje 1890-ih za potrebe podučavanja studenata, a od pedesetih godina prošlog stoljeća pohranjivani su uzorci prikupljeni u sklopu istraživanja uglavnom kroz izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova.
Najveći i najvrjedniji dio entomološkog materijala vezan je za ocjenske radove i istraživanja dr. Nikole Finka i dr. Paule Durbešić. 

Uz suhe primjerke, manji dio uzoraka kukaca i ostalih člankonožaca pohranjen je u staklenim cilindrima napunjenim alkoholom i služi isključivo kao pokazni materijal za potrebe nastave.

Tijekom zadnjeg pregleda entomološkog materijala u 2015. utvrđeno je 21765 primjeraka pohranjenih u 4 ormara. Od toga je oko dvije tisuće prepariranih jedinki kukaca iz različitih krajeva Hrvatske, ali i susjednih država dok je dio materijala zbog nedostatka prostora pohranjen u pismima kukaca. Nažalost, mnogi primjerci nisu pravilno označeni ili nisu uopće označeni, što je dovelo do osipanja građe. Pregledom primjeraka i usporedbom s pripadajućim literaturnim izvorima, procijenjeno je da je broj egzemplara bio znatno veći od trenutno zatečenog.
Tako je, na primjer iz zbirke Bože Pokopac s 286 jedinki navedenih u njenom radu pronađeno samo stotinjak jedinki.

Nakon pregleda i inventarizacije suhe entomološke građe, početkom 2017. napravljen je plan rada i razvoja suhe entomološke zbirke

Nakon odobrenja kolegija nabavljena su dva nova ormara i entomološke kutije, te je nastavljen rad na reviziji i zaštiti najstarijeg i najvrjednijeg materijala. U suradnji s Josipom Skejom mag. biol. exp. započeta je katalogizacija prepariranog suhog materijala zamišljena kao serija publikacija  revidiranih zbirki Catalogus collectionum entomologicarum Divisionis zoologicae Facultatis scientiarum naturalium et matematicarum Zagrabiae“. Prvi objavljeni rad u seriji kataloga entomoloških zbirki Zoologijskog zavoda Prirodoslovno - matematičkog fakulteta u Zagrebu je katalog ravnokrilaca (Orthoptera) iz zbirke Bože Pokopac (Slika 1) koja je napravljena 1956. godine, tijekom diplomskog istraživanja ravnokrilaca okolice Bjelovara. Pronađeno je sveukupno 99 primjeraka iz originalne zbirke s 286 primjeraka navedenih u diplomskom radu. Utvrđena je i nova vrsta za faunu Hrvatske – Stenobothrus crassipes (Slika 2).

S obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj još nije načinjen popis entomofaune, ovi podaci zasigurno mogu biti od velike koristi.

Slika 1. Zbirka Bože Pokopac (BP01-BP99)

 

Slika 2. Stenobothrus crassipes iz Zbirke Bože Pokopac. Novi nalaz za faunu skakavaca Hrvatske.

L. ŠERIĆ JELASKA i J. SKEJO (2014): Katalog entomoloških zbirki Zoologijskog zavoda Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu I.: Zbirka ravnokrilaca (Orthoptera) Bože Pokopac (Polyneoptera, Orthopterida). Entomol. Croat. Vol. 18. Num. 1–2: 59–71.

Bolje očuvanom starijem entomološkom materijalom pripada zbirka šiški Vlaste Mužny koja je primjerke prikupljala tijekom 1953. godine, za potrebe izrade diplomskog rada „Zoocecidia okolice Nove Gradiške”  u suradnji sa stručnjacima Dinkom Matošević, Georgeom Melikom, Marcelom Skuhravá i Enricom De Lillio revidirana je zbirka šiški kukaca i grinja (ZC - VM 1-50).
Kako bih taj materijal bio dostupan studentima, uz rad na publikaciji kataloga, priredila sam fotografije primjeraka za on-line izložbu koja se može pogledati na mrežnim stranicama fakulteta. 

IZLOŽBA 2020 „Zbirka šiški Cecidia Zoologijskog zavoda“ autorica: Lucija Šerić Jelaska (pdf)

Iako ograničeni prostorom i financijama za preuređenje prema planu predviđenom (hiperlink) u 2017. raduje me što do sada provedene aktivnosti ipak potvrđuju važnost zbirke u promociji biološke struke kroz izložbe i radionice („Knjige na meniju – kukci za stolom“, 20.-27.travnja 2016. i NSK „Zbirka šiški Cecidia Zoologijskog zavoda“ 2020.  i publikacije, njen doprinos faunističkim spoznajama te ulogu zbirke u didaktičke i edukativne svrhe. Povećanje građe dok se ne naprave neki ozbiljniji prostorni i skladišni zahvati nije moguće, no nastavak rada na reviziji očuvanog materijala kroz revizije materijala i objave kataloga predstavlja veliki izazov stoga pozivam sve zainteresirane stručnjake da se uključe u katalogiziranje entomološkog materijala i tako doprinesu razvoju biološke struke i znanosti.Tijekom 2019. zajedno sa studentima na stručnoj praksi posložen je suho preparirani materijal danjih leptira koji je trenutno na reviziji. 

 

Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, prof.

Stručna savjetnica u znanosti i visokom školstvu i viša znanstvena suradnica