Česta pitanja

Gdje se nalazi Ured za studente?
Kada radi Ured za studente?
Zašto Ured za studente radi samo 2 sata kontaktno sa studentima?
Što je AAI@EduHr?
Što nudi AAI@EduHr (zašto je važan)?
Što je studentski intranet?  
Što je iksica?
Kada studenti 1. godine preddiplomskih i integriranog studija dobivaju iksice?
Zašto mi iksica ne radi?
Zašto nemam subvencioniranu prehranu? 
Što trebam napraviti za povećanje subvencije na iksici?
Što trebam učiniti ako izgubim iksicu?
Što je JMBAG i čemu služi?
Što je Studomat?
Kada je Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskih i integriranog studija?
Gdje mogu provjeriti u kojem sam turnusu na praktikumu?
Kako i gdje mogu nabaviti potvrdu o upisu?
Općenite informacije o akademskoj godini 
Koliko puta mogu pristupiti pojedinom ispitu? 
Kada i kako prijavljujem ispit pred povjerenstvom (komisijski ispit)?
Mogu li prijaviti/odjaviti ispit nakon isteka roka za prijavu/odjavu?
Zašto ne mogu prijaviti ispit?
Što trebam učiniti kada nakon položenog ispita ocjena nije vidljiva u Studomatu ili je pogrešno unesena?
Kako i kada upisujem višu godinu i ljetni semestar?
Kako zadovoljiti uvjet za upis u višu godinu?
Koliko plaćam školarinu? 
Tko može besplatno upisati tzv. „apsolventski“ semestar?
Moraju li svi studenti plaćati troškove upisnine?
Kako se plaća školarina i mogu li ju platiti u više rata? 
Gdje se nalazi cjenik i podaci za uplatu?
U kojim slučajevima mogu pokrenuti mirovanje svojih studentskih obveza?
Što moram učiniti da pokrenem mirovanje studentskih obveza i kada se može regulirati taj status? 
Kolika je najveća dozvoljena dužina studiranja za redovite studente? 
Što učiniti ako zaboravim/izgubim lozinku za Studomat?
Kome se mogu obratiti ako me zanima razmjena studenata (Erasmus)? 
Što trebam učiniti nakon povratka s Erasmus razmjene?
Što je potrebno napraviti za ispis s fakulteta?
Što je potrebno napraviti za promjena prezimena u ISVU sustavu?
Moram li koristiti studentsku e-poštu?
Zašto ne mogu printati prijepis ocjena s preddiplomskog studija?
Kako mogu promijeniti upisane izborne predmete?
Kome se trebam obratiti ukoliko su moji osobni podaci u Studomatu krivo upisani?
Kada prestaje status studenta? 
Kako se prijavljuje tema Završnog seminara i što je potrebno za završetak preddiplomskog studija?
Na koji način se prijavljuje tema diplomskog rada i/ili diplomski ispit?
Tko može upisati više od 35 ECTS bodova u semestru?
U kojem dokumentu mogu naći najvažnije informacije o svojim studentskim pravima i obavezama? 
Kome se mogu obratiti ako imam nekih pitanja ili problema?