CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA BIOLOGIJE

Posebna je pažnja posvećena nastavi biologije te se u svrhu podrške za Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika biologije pod pokroviteljstvom Biološkog odsjeka i Hrvatskog biološkog društva izdaju publikacije, organiziraju seminari, radionice i druge aktivnosti za unaprjeđenje biološkog i metodičkog obrazovanja učitelja i nastavnika.  

U sklopu Suradnje sa školom Biološkog odsjeka kao dijela rada Centra za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike – PRIMATEH PMF-a organiziraju se radionice i predavanja u kojima često zajedno sudjeluju učenici i njihovi nastavnici. U okviru djelovanja nastavničke sekcije HBD-a i pod okriljem Biološkog odsjeka organizira se Simpozij edukacije biologije tijekom održavanja Hrvatskih Bioloških kongresa, na kome nastavnici biologije dijele svoja istraživanja za unaprijeđenije edukacije biologije na svim razinama formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.

Pod pokroviteljstvom Biološkog odsjeka je i dio izdavačke djelatnosti HBD-a usmjeren na učitelje i nastavnike biologije.
Časopis Educatio Biologiae predstavlja znanstvena i stručna ili akcijska istraživanja provedena u svrhu unaprjeđenja poučavanja i učenja biologije kao i primjere nastavne prakse te ostale relevantne članke koji omogućuju cjeloživotno napredovanje u metodičkom i biološkom obrazovanju učitelja i nastavnika. Kao podrška što uspješnijem poučavanju Biblioteka EdBi sadrži on-line dostupne knjige, priručnike i brošure koje učiteljima i nastavnicima biologije pržaju dublje uvide u specifične aspekte poučavanja i učenja prema suvremenim saznanjima i tendencijama biološkog obrazovanja kao djela STEM područja.