Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biostatistika (151745)
Karlić, R.; Jelaska, S.
- 20
(10P+10PK)
1 INFO
7.0 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (151746)
Leljak-Levanić, D.; Blažević, S.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 1. godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analize genetičke raznolikosti (151758)
Liber, Z.; Šatović, Z.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Biološko vrednovanje i zaštita kopnenih i slatkovodnih ekosistema (151748)
Alegro, A.; Mihaljević, Z.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša (151749)
Klobučar, G.; Pavlica, M.; Smital, T.
- 20
(10P+8PK+2S)
1 INFO
7.0 Ekologija morskih staništa (151751)
Bakran-Petricioli, T.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Integrativna fiziologija (151756)
Tadić, Z.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Interakcije biljaka i okoliša (151752)
Tkalec, M.; Vidaković-Cifrek, Ž.
- 20
(10P+5PK+5S)
1 INFO
7.0 Mehanizmi stanične regulacije (194739)
Matulić, M.
- 15
(10P+5S)
1 INFO
7.0 Molekularna evolucija (151754)
Ugarković, Đ.; Bruvo Mađarić, B.; Podnar Lešić, M.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Molekularna raznolikost virusa i subvirusnih patogena (151755)
Škorić, D.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Načela konzervacijske biologije (151750)
Mustafić, P.
- 20
(10P+5PK+5S)
1 INFO
7.0 Organizacija i funkcija stanice (151753)
Besendorfer, V.; Balen, B.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Stupanj trofije i protok energije u ekosustavu (151747)
Špoljar, M.; Miliša, M.; Sertić Perić, M.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar I (151875)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Biologija tumora - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Biologija tumora
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Animalni modeli glodavaca u eksperimentalnoj onkologiji (151791)
Stojković, R.; Oršolić, N.; Ivanković, S.
- 15
(10P+3PK+2S)
3 INFO
6.0 Biologija tumorskih stanica (151792)
Herak Bosnar, M.; Slade, N.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Kemoprevencija i bioterapija tumora (242380)
Oršolić, N.
- 15
(9P+3PK+3S)
3 INFO
6.0 Molekularna dijagnostika neoplazmi (151797)
Korać, P.
- 15
(5P+5PK+5S)
3 INFO
6.0 Molekularne osnove genske terapije (151795)
Ambriović Ristov, A.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Molekularni mehanizmi kontrole staničnog rasta i karcinogeneze (151793)
Rubelj, I.
- 15
(15P)
3 INFO
6.0 Mutageni i antimutageni (242379)
Oršolić, N.
- 15
(9P+3PK+3S)
3 INFO
6.0 Signalni putevi u stanici (onkogeni i tumor supresori) (151794)
Ozretić, P.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
ECTS Ekologija - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Ekologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Alge u biološkoj valorizaciji slatkovodnih ekosustava (151870)
Gligora Udovič, M.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Biološka klasifikacija slatkih voda i funkcionalna organizacija zajednica (151777)
Radanović, I.; Matoničkin Kepčija, R.; Špoljar, M.
- 15
(10PK+5S)
3 INFO
6.0 Biološko pročišćavanje otpadnih voda (151781)
Hrenović, J.
- 15
(5P+10S)
3 INFO
6.0 Ekologija beskralješnjaka vodenih ekotona (151778)
Gottstein, S.; Ternjej, I.; Mihaljević, Z.
- 15
(6PK+9S)
3 INFO
6.0 Ekologija i sistematika riba (151780)
Mustafić, P.
- 15
(10P+2PK+3S)
3 INFO
6.0 Ekologija i taksonomija fitoplanktona mora (151776)
Ljubešić, Z.
- 15
(7P+8S)
3 INFO
6.0 Invazivne biljke (181227)
Mitić, B.; Jelaska, S.
- 15
(8P+5T+2S)
3 INFO
6.0 Invazivne vrste slatkovodnih beskralješnjaka (151779)
Lajtner, J.; Maguire, I.
- 15
(10PK+5S)
3 INFO
6.0 Mikrobna ekologija mora (194740)
Bosak, S.; Ljubešić, Z.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Simbioze (151783)
Kovačević, G.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
ECTS Genetika i genomika - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Genetika i genomika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Antropologija - Biološka raznolikost čovjeka (151785)
Škarić-Jurić, T.; Novokmet, N.
- 15
(4P+11S)
3 INFO
6.0 Epigenetika (151873)
Zoldoš, V.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Genetička rekombinacija i popravak DNA (151788)
Zahradka, D.; Zahradka, K.; Ivančić Baće, I.
- 15
(3P+6PK+6S)
3 INFO
6.0 Metode funkcionalne genomike (194741)
Bauer, N.; Tomaić, V.
- 12
(5P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Molekularna antropologija (151784)
Peričić Salihović, M.; Barać Lauc, L.
- 15
(15S)
3 INFO
6.0 Nekodirajuće sekvence DNA u eukariotskom genomu (151787)
Plohl, M.; Meštrović, N.; Mravinac, B.
- 15
(6P+3PK+6S)
3 INFO
6.0 Određivanje i analize primarne strukture molekule DNA (242378)
Ćetković, H.; Vlahoviček, K.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma (151789)
Besendorfer, V.
- 15
(2P+8PK+5S)
3 INFO
ECTS Molekularne osnove fizioloških procesa - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Molekularne osnove fizioloških procesa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biljna embriogeneza (151759)
Leljak-Levanić, D.; Mihaljević, S.
- 15
(5P+6PK+4S)
3 INFO
6.0 Biološka i hormonska kontrola biljnih bolesti (151762)
Ćurković Perica, M.
- 15
(8PK+7S)
3 INFO
6.0 Eksperimentalna i molekularna neurofarmakologija (151769)
Švob Štrac, D.
- 15
(4P+5PK+6S)
3 INFO
6.0 Fenoli u obrambenom odgovoru biljke (151760)
Rusak, G.
- 15
(7PK+8S)
3 INFO
6.0 Glikobiologija (151767)
Gornik Kljaić, O.; Dabelić, S.
- 15
(6P+6PK+3S)
3 INFO
6.0 Imunobiologija cjepiva (151773)
Forčić, D.; Bendelja, K.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Imunobiologija stresa (151775)
Gotovac, K.; Vidović, A.; Bendelja, K.
- 13
(6P+2PK+5S)
3 INFO
6.0 Imunoregulacija (151871)
Gagro, A.
- 15
(8P+3PK+4S)
3 INFO
6.0 Mehanizmi odgovora biljaka na stres (151761)
Radić Brkanac, S.; Vidaković-Cifrek, Ž.
- 15
(7PK+8S)
3 INFO
6.0 Mehanizmi urođene imunosti (151772)
Bendelja, K.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Metode kultivacije humanih stanica u dijagnostici kromosomskih i genskih poremećaja (151771)
Stipoljev, F.
- 15
(5P+5PK+5S)
3 INFO
6.0 Molekularna biologija neurodegenerativnih bolesti (151765)
Katušić, S.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Molekularna podloga poremećaja ponašanja (151768)
Hranilović, D.
- 15
(4P+8PK+3S)
3 INFO
6.0 Molekulske interakcije biljaka i njihovih patogena (242377)
Šeruga Musić, M.; Škorić, D.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Odgovor stanica na genotoksične agense (151766)
Brozović, A.
- 15
(7P+4PK+4S)
3 INFO
6.0 'omics' metode: Primjena pri rasvjetljavanju novih oboljenja (151764)
Vugrek, O.; Knežević, J.
- 15
(6P+9PK)
3 INFO
6.0 Razvoj i diferencijacija limfocita T (151774)
Antica, M.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Rezistencija virusa na lijekove (242376)
Židovec Lepej, S.
- 15
(6P+4PK+5S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Seminar II (151876)
- 0
()
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
40.0 Znanstveno-istraživački rad (151877)
- 0
()
5 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Biostatistika (151745)
Karlić, R.; Jelaska, S.
- 20
(10P+10PK)
1 INFO
7.0 Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (151746)
Leljak-Levanić, D.; Blažević, S.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
ECTS Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 1. godina
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analize genetičke raznolikosti (151758)
Liber, Z.; Šatović, Z.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Biološko vrednovanje i zaštita kopnenih i slatkovodnih ekosistema (151748)
Alegro, A.; Mihaljević, Z.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša (151749)
Klobučar, G.; Pavlica, M.; Smital, T.
- 20
(10P+8PK+2S)
1 INFO
7.0 Ekologija morskih staništa (151751)
Bakran-Petricioli, T.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Integrativna fiziologija (151756)
Tadić, Z.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Interakcije biljaka i okoliša (151752)
Tkalec, M.; Vidaković-Cifrek, Ž.
- 20
(10P+5PK+5S)
1 INFO
7.0 Mehanizmi stanične regulacije (194739)
Matulić, M.
- 15
(10P+5S)
1 INFO
7.0 Molekularna evolucija (151754)
Ugarković, Đ.; Bruvo Mađarić, B.; Podnar Lešić, M.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Molekularna raznolikost virusa i subvirusnih patogena (151755)
Škorić, D.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
7.0 Načela konzervacijske biologije (151750)
Mustafić, P.
- 20
(10P+5PK+5S)
1 INFO
7.0 Organizacija i funkcija stanice (151753)
Besendorfer, V.; Balen, B.
- 20
(10P+10S)
1 INFO
7.0 Stupanj trofije i protok energije u ekosustavu (151747)
Špoljar, M.; Miliša, M.; Sertić Perić, M.
- 20
(15P+5S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Seminar I (151875)
- 0
()
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Biologija tumora - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Biologija tumora
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Animalni modeli glodavaca u eksperimentalnoj onkologiji (151791)
Stojković, R.; Oršolić, N.; Ivanković, S.
- 15
(10P+3PK+2S)
3 INFO
6.0 Biologija tumorskih stanica (151792)
Herak Bosnar, M.; Slade, N.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Kemoprevencija i bioterapija tumora (242380)
Oršolić, N.
- 15
(9P+3PK+3S)
3 INFO
6.0 Molekularna dijagnostika neoplazmi (151797)
Korać, P.
- 15
(5P+5PK+5S)
3 INFO
6.0 Molekularne osnove genske terapije (151795)
Ambriović Ristov, A.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Molekularni mehanizmi kontrole staničnog rasta i karcinogeneze (151793)
Rubelj, I.
- 15
(15P)
3 INFO
6.0 Mutageni i antimutageni (242379)
Oršolić, N.
- 15
(9P+3PK+3S)
3 INFO
6.0 Signalni putevi u stanici (onkogeni i tumor supresori) (151794)
Ozretić, P.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
ECTS Ekologija - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Ekologija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Alge u biološkoj valorizaciji slatkovodnih ekosustava (151870)
Gligora Udovič, M.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Biološka klasifikacija slatkih voda i funkcionalna organizacija zajednica (151777)
Radanović, I.; Matoničkin Kepčija, R.; Špoljar, M.
- 15
(10PK+5S)
3 INFO
6.0 Biološko pročišćavanje otpadnih voda (151781)
Hrenović, J.
- 15
(5P+10S)
3 INFO
6.0 Ekologija beskralješnjaka vodenih ekotona (151778)
Gottstein, S.; Ternjej, I.; Mihaljević, Z.
- 15
(6PK+9S)
3 INFO
6.0 Ekologija i sistematika riba (151780)
Mustafić, P.
- 15
(10P+2PK+3S)
3 INFO
6.0 Ekologija i taksonomija fitoplanktona mora (151776)
Ljubešić, Z.
- 15
(7P+8S)
3 INFO
6.0 Invazivne biljke (181227)
Mitić, B.; Jelaska, S.
- 15
(8P+5T+2S)
3 INFO
6.0 Invazivne vrste slatkovodnih beskralješnjaka (151779)
Lajtner, J.; Maguire, I.
- 15
(10PK+5S)
3 INFO
6.0 Mikrobna ekologija mora (194740)
Bosak, S.; Ljubešić, Z.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Simbioze (151783)
Kovačević, G.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
ECTS Genetika i genomika - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Genetika i genomika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Antropologija - Biološka raznolikost čovjeka (151785)
Škarić-Jurić, T.; Novokmet, N.
- 15
(4P+11S)
3 INFO
6.0 Epigenetika (151873)
Zoldoš, V.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Genetička rekombinacija i popravak DNA (151788)
Zahradka, D.; Zahradka, K.; Ivančić Baće, I.
- 15
(3P+6PK+6S)
3 INFO
6.0 Metode funkcionalne genomike (194741)
Bauer, N.; Tomaić, V.
- 12
(5P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Molekularna antropologija (151784)
Peričić Salihović, M.; Barać Lauc, L.
- 15
(15S)
3 INFO
6.0 Nekodirajuće sekvence DNA u eukariotskom genomu (151787)
Plohl, M.; Meštrović, N.; Mravinac, B.
- 15
(6P+3PK+6S)
3 INFO
6.0 Određivanje i analize primarne strukture molekule DNA (242378)
Ćetković, H.; Vlahoviček, K.
- 15
(8P+5PK+2S)
3 INFO
6.0 Organizacija, funkcija i mehanizmi evolucije biljnog genoma (151789)
Besendorfer, V.
- 15
(2P+8PK+5S)
3 INFO
ECTS Molekularne osnove fizioloških procesa - Izborni kolegiji
=> DSBIOL - Izborni predmeti, 2. godina, Molekularne osnove fizioloških procesa
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Biljna embriogeneza (151759)
Leljak-Levanić, D.; Mihaljević, S.
- 15
(5P+6PK+4S)
3 INFO
6.0 Biološka i hormonska kontrola biljnih bolesti (151762)
Ćurković Perica, M.
- 15
(8PK+7S)
3 INFO
6.0 Eksperimentalna i molekularna neurofarmakologija (151769)
Švob Štrac, D.
- 15
(4P+5PK+6S)
3 INFO
6.0 Fenoli u obrambenom odgovoru biljke (151760)
Rusak, G.
- 15
(7PK+8S)
3 INFO
6.0 Glikobiologija (151767)
Gornik Kljaić, O.; Dabelić, S.
- 15
(6P+6PK+3S)
3 INFO
6.0 Imunobiologija cjepiva (151773)
Forčić, D.; Bendelja, K.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Imunobiologija stresa (151775)
Gotovac, K.; Vidović, A.; Bendelja, K.
- 13
(6P+2PK+5S)
3 INFO
6.0 Imunoregulacija (151871)
Gagro, A.
- 15
(8P+3PK+4S)
3 INFO
6.0 Mehanizmi odgovora biljaka na stres (151761)
Radić Brkanac, S.; Vidaković-Cifrek, Ž.
- 15
(7PK+8S)
3 INFO
6.0 Mehanizmi urođene imunosti (151772)
Bendelja, K.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Metode kultivacije humanih stanica u dijagnostici kromosomskih i genskih poremećaja (151771)
Stipoljev, F.
- 15
(5P+5PK+5S)
3 INFO
6.0 Molekularna biologija neurodegenerativnih bolesti (151765)
Katušić, S.
- 15
(10P+5S)
3 INFO
6.0 Molekularna podloga poremećaja ponašanja (151768)
Hranilović, D.
- 15
(4P+8PK+3S)
3 INFO
6.0 Molekulske interakcije biljaka i njihovih patogena (242377)
Šeruga Musić, M.; Škorić, D.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Odgovor stanica na genotoksične agense (151766)
Brozović, A.
- 15
(7P+4PK+4S)
3 INFO
6.0 'omics' metode: Primjena pri rasvjetljavanju novih oboljenja (151764)
Vugrek, O.; Knežević, J.
- 15
(6P+9PK)
3 INFO
6.0 Razvoj i diferencijacija limfocita T (151774)
Antica, M.
- 15
(8P+4PK+3S)
3 INFO
6.0 Rezistencija virusa na lijekove (242376)
Židovec Lepej, S.
- 15
(6P+4PK+5S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Seminar II (151876)
- 0
()
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
40.0 Znanstveno-istraživački rad (151877)
- 0
()
5 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj