Istraživanja u ekologiji za učenike

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Istraživanja u ekologiji za učenike

Šifra: 227691
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej
Izvođači: prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1 uvod u znanstvenu metodu i eksperiment
2 induktivno i deduktivno zaključivanje
3 znanstvena metodologija
4 uloga eksperimenta u edukaciji
5 dizajn i provođenje ekperimentnata u istraživanju
6 Testiranje hipoteze
7 Što sa kvantitativnim podacima?
8 uvod u statističku metodologiju
9 Što je laboratorijski eksperiment
10 Ključni koncepti eksperimentalnog rada u ekologiji
11 Mjerenje i sakupljanje podataka
12 Rad na terenu (terenska istraživanja)
13 Terenski rad/testiranje hipoteze
14 Studentski projekt
15 Testiranje hipoteze/ seminari/ + workshop
16 Planiranje individualnih projekata/ seminari/ + workshop
17 Poučavanje ekologije i ekološka istraživanja/ seminari/ + workshop
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti