Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodologija istraživanja odgoja i obrazovanja

Šifra: 227698
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Opić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Znanstveni cilj i znanstvena metoda
2. Teorije istraživanja
3. Kvalitativna vs kvantitativna paradigma
4. Vrste pedagogijskih istraživanja
5. Uzorak ispitanika (probabilistički i neprobabilistički)
6. Hipoteze (nul, alternativne) i varijable (nezavisne, zavisne, dualnost), kategorijalne (dihotomne, trihotomne, politomne), kvantitativne (diskretne i kontinuirane)
7. Metode prikupljanja podataka i instrumenti
8. Vrste mjerenja i mjerne skale (nominalna, ordinalna, intervalna, omjerna; Thurstonova, Bogardusova, Semantički diferencijal)
9. Nacrti istraživanja (eksperimentalni, kvazieksperimentalni, diferencijalni, korelacijski, ex post facto, case study)
10. Korelacije (linearne i nelinearne, stohastičke)
11. Hi kvadrat test (Log linear)
12. T test (jedan uzorak, nezavisni uzorci, vezani uzorci)
13. ANOVA (One way, two way)
14. Parametrijski i neparametrijski testovi (i robusni)
15. Akcijska istraživanja
Literatura:
  1. poglavlje - Znanstveno proučavanje odgoja i obrazovanja
3. semestar
Izborni predmeti nastava 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti