Osnove znanstvene komunikacije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove znanstvene komunikacije

Šifra: 240545
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić - Predavanja
doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o oblicima znanstvenog komuniciranja, s posebnim osvrtom na pripremu prezentacija, seminara, završnog i diplomskog rada te na objavljivanje rezultata istraživanja u obliku znanstvenih radova. Studentima ukazati na dostupnost i mogućnosti pretraživanja znanstvene literature, pohranjivanja literature (Mendeley) i objasniti mehanizme vrednovanja znanstvenog rada putem sekundarnih baza megapodataka (WoS, Scopus).
Literatura:
  1. Wilson EB, An Introduction to Scientific Research, McGrew Hill Bool Comp. Inc., New York,. 1952.

    Day RA, How to Write & Publish a Scientific Paper, 3rd Ed. Oryx Press, Phoenix, New York, 1988.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

uvid u testove za studente koji su ispit pisali 31.01.2023. biti će četvrtak 2.02.2023 u 16 sati. Odmah nakon uvida (16.15h) biti će usmeni ispiti za sve studente koji žele pristupiti usmenom a ispit su pisali u okviru predroka ili 1. roka. Lokacija Horvatovac, ZMB, 2 kat, soba 213.

Dunja Leljak Levanić

Autor: Dunja Leljak-Levanić

Kriteriji ocjenjivanja:

10,5-12 dovoljan

12,5-15 dobar

15,5-18 vrlo dobar

18,5-20 odlican

Bodovima ostvarenim na ispitu pridodaju se bodovi ostvareni zadaćama. Na zadaćama se maksimalno ostvaruje 2 boda.

D. Leljak Levanić

Autor: Dunja Leljak-Levanić

Drage studentice i studenti,

termin predroka za ovaj kolegij je12.01.2023. na lokaciji Marulićev trg 20, predavaonica BO6 u terminu predavanja, dakle s početkom u 10h. Vaše prijave na predrok primam na mail dunja@zg.biol.pmf.hr

D. Leljak Levanić

Autor: Dunja Leljak-Levanić