Opća zoologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća zoologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 225912
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Lajtner
prof. dr. sc. Ivana Maguire
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sandra Hudina - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. Analizirati zajedničke značajke živih bića i uvidjeti kako se zajedničke značajke kod različitih skupina mogu izraziti na različite načine
2. Objasniti osnovne principe filogenije i sistematike živog svijeta i primijeniti načela klasifikacije životinja
3. Razumjeti način na koji su organizirane stanice višestaničnih organizama
4. Povezati međuovisnost građe i funkcije organa životinjskih organizama te objasniti kako omogućuju opstanak živih bića
5. Objasniti i povezati strukturu tkiva, organa, organskih sustava i organizama s njihovim funkcijama

SADRŽAJ PREDMETA:

PREDAVANJA
1. Zoologija i njena područja, zoologijska nomenklatura
2. Sistematika i filogenija životinja
3. Pregled životinjskog svijeta
4. Pokrovni sustav
5. Potporni sustav
6. Mišićni sustav
7. Živčani sustav
8. Osjetni sustav
9. Probavni sustav
10. Dišni sustav
11. Optjecajni sustav
12. Ekskrecijski sustav
13. Rasplodni sustav
14. Embrionalni i postembrionalni razvoj
15. Hormonalni sustav


PRAKTIKUM
1. Izrada mikroskopskog preparata
2. Promorfologija
3. Pokrovni sustav
4. Potporni sustav
5. Mišićni sustav
6. Živčani sustav
7. Osjetni sustav
8. Probavni sustav
9. Dišni sustav
10. Optjecajni sustav
11. Ekskrecijski sustav
12. Rasplodni sustav
13. Embrionalni i postembrionalni razvoj
14. Sekcije životinja
15. Određivanje životinja
Literatura:
  1. Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M. (2010): Opća zoologija. Školska knjiga.
  2. Lucić, A., Hudina, S. (2014): Vježbe iz opće zoologije. Interna skripta.
  3. Lajtner, J., Maguire, I. (2014): Opća zoologija. Predavanja na webu.
  4. Miller-Harley (2001): Zoology. The McGraw-Hill Companies. (pdf)
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti