Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Pedagogija-teorija i praksa odgoja i obrazovanja

Šifra: 47036
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Bilić
Izvođači: prof. dr. sc. Vesna Bilić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij doprinosi sljedećim ishodima učenja na razini programa :

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi biologije i suvremenih nastavnih metoda
integrirati stručna znanja iz biologije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
PRIMJENA ZNANJA
razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
STVARANJE PROSUDBI
kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama

KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
jasno i koncizno prezentirati složene ideje

SPOSOBNOST UČENJA
samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

Po završetku kolegija studenti će moći:
definirati temeljne pedagoške pojmove odgoj, obrazovanje, izobrazba, naobrazba, socijalizacija, intencionalni i neintencionalni odgoj, pedagoška komunikacija
analizirati i usporediti različite pristupe definiranju temeljnih pojmova
opisati i objasniti razlike između različitih pravaca znanosti o odgoju
razumjeti primjenu obrazovnih teorija u školskoj praksi
primijeniti, analizirati i povezati pojmove iz sadržaja kolegija sa problemima unutar nastavničkih kolegija u nastavku studija (didaktika, metodika)
prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom iz sadržaja kolegija, optimalno riješiti probleme u školskoj praksi

SADRŽAJ PREDMETA
Znanost ili znanosti o odgoju i obrazovanju
Povijest pedagogije
Odgoj
Odgoj i socijalizacija
Moć i granice odgoja
Ciljevi, sadržaji i područja odgoja
Principi, strategije i metode odgoja
Odgoj u obitelji
Odgoj u školi: odgojnost nastave i odnosi među učenicima u razredu;
Postupanje s učenicima koje je teško odgajati, internalizirani i eksternalizirani oblici ponašanja
Komunikacija u odgoju
Medijski utjecaji na odgoj
Odgoj izvan obitelji i škole
Alternativni koncepti odgoja
Izazovi odgoja u budućnosti
Literatura:
  1. Gudjons, H. (1994). Pedagogija temeljna znanja. Zagreb: Educa
  2. Lenzen, D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa
  3. Hall, K. , Murphy, P. and Soler, J. (2008). Pedagogy and practice. London: SAGE
  4. . Konig, E. i Zedler, P. (2001). Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti