Pokusi u biologiji životinja

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Pokusi u biologiji životinja

Šifra: 227689
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić
prof. dr. sc. Ana Galov
Izvođači: prof. dr. sc. Ana Galov - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Ana Galov - Seminar
izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja

Očekuje se da će studenti:
-razumijeti značaj eksperimentalnog rada za konceptualno razumijevanje nastavnih sadržaja
-savladati pokuse koje prikazuju pojmove i procese vezane uz biologiju životinja
-razumijeti teorijsku osnovu svakog izvedenog pokusa
-steći praktično iskustvo u pokusima i metodama prikladnim za učenike osnovnih i srednjih škola
-biti sposobni kritički razmotriti i procijeniti metode i primijeniti ih u njihovom budućem radu s učenicima
-biti sposobni potražiti i osmisliti nove pokuse prikladne za učenike

Sadržaj predmeta

Predavanja, odabrane teme iz područja:
Fiziologija i anatomija - Probava hrane
Fiziologija i anatomija - Zgrušavanje krvi
Fiziologija i anatomija - Homeostaza
Fiziologija i anatomija - Ventilacija pluća
Fiziologija i anatomija - Funkcionalna anatomija i kretanje
Naslijeđe i replikacija
Ekologija - Organizmi kao biomarkeri
Ponašanje životinja
Ponašanje ljudi
Kognicija i memorija
Bihevioralna ekologija i modeliranje

Seminari
Promatranje učinka tjelovježbe na ljudsko tijelo
Istraživanje čimbenika koji utječu na srčanu frekvenciju vodenbuhe
Očuvanje hrane
Mjerenje sadržaja vitamina C u hrani i voćnim sokovima
Praćenje onečišćenja vode pomoću indikatorskih vrsti beskralježnjaka
Opisivanje i kvantificiranje ponašanja
Antipredatorsko ponašanje kornjaša vrtilica
Opreznost i efekt grupa: promatranje ponašanja kod ljudi
Učenje i Pavlovljev refleks
Dilema zatvorenika
Modeliranje: potraga za hranom i rizik

Vježbe
Kako izolirati DNA iz životinjskog tkiva
Model mejoze
Modeliranje učinka aspirina na krvni ugrušak
Modeliranje ljudskog dišnog sustava
Koliko energije sadrži hrana?
Istraživanje osmoze u kokošjem jajetu
Odgovor ličinki muha na vanjski podražaj (svjetlo, miris)
Praćenje traga puža
Habituacija kod ličinki komaraca
Mjerenje pouzdanosti istraživača
Mjerenje vremena refleksne reakcije ljudi
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti