Radionice u staničnoj biologiji i genetici

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Radionice u staničnoj biologiji i genetici

Šifra: 208680
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Inga Urlić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. razumijevanje i izvođenje odabranih metoda u staničnoj biologiji i genetici
2. upoznavanje odogovarajućih uređaja i reagensa te improvizacije i adekvatne zamjene u školskoj učionici
3. postavljanje problema, dizajn eksperimenta, analiza rezultata i zaključak uz računalne alate
4. diskusija i prezentacija rezutata te savladavanje znanstveno pisanog i usmenog izražavanja

SADRŽAJ PREDMETA
Cilj ovog metodološkog kolegija je upoznavanje studenata sa osnovnim metodama u staničnoj biologije i genetici. Bazičnost naučenih metoda omogućiti će njihovu primjenu u nastavi biologije u osnovnim i srednjim školama te potaknuti buduće nastavnike na kreativnost.
Kolegij se sastoji od niza eksperimenata iz stanične biologije i genetike koji će se mijenjati ovisno o školskom kurikulumu, a bit će temelj razumijevanja gradiva predmeta te projekata koji su dio školskih natjcanja. Obuhvaća sadržaj predmeta Prirode (5. i 6. Razred), Biologije za 7. i 8. razred te Biologije za srednje škole.
1. Građa stanice - izrada modela, demonstracije funkcije pojedinih struktura i organela
2. Život i smrt stanice - utjecaj lijekova, kemikalija, vitamina, šećera na život i smrt
3. Nasljeđivanje - izdvajanje DNA u školskim uvjetima, promatranje kromosoma, mejoza, mitoza, izrada obiteljskih stabala
4. Geni - princip umnažanja gena, virtualno kloniranje
5. Upoznavanje sa modelnim organizmima (vinska mušica, vodena leća) i staničnim i tkivnim kulturama biljaka i životinja
Literatura:
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti