Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Tektonika ploča

Šifra: 71938
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Alan Moro
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Slojevita građa Zemlje (kora, plašt, jezgra), struktura ploča. Geometrija ploča, brzina ploča. Eulorovi polovi. Izokrone i brzina ploča, brzina širenja. Hrptovi i rifting, oceanski jarci i subdukcije, frakture i transformni rasjedi. Triple junctions i njihova stabilnost. Kretanje i brzina ploča na sferičnoj površini. Potresi i tektonika ploča (prvi pokret, kompresija i tenzija). Potresi na transformnim rasjedima, hrptovima i jarcima. Magnetizam i izokrone, magnetsko polje Zemlje, magnetizacija stijena. Reversnost magnestkog polja. Magnetostratigrafija. Lutanje polova i kretanje ploča. Što pokreće ploče?
Literatura:
  1. Allan Cox & Robert B. Hart (1986): Plate Tectonics - How it Works (Blachwell Scientific Publication; Inc.; 392 p.)
  2. Wolfgang Frisch, Martin Meschede & Ronald Blakey (2011): Plate Tectonics - Continental Drift and Mountain Building (Springer; 212 p.).
  3. Philip Kearey, Keith A. Kleppeis & Frederick J. Vine (2009): Global Tectonics (third edition; Willey-Blackwell; 482 p.)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Pravila studiranja za ak. god. 2020./21.

Ispitni rokovi: 1. i 3. četvrtak u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima
Uvjeti za dobivanje potpisa: redovito pohađanje predavanja

Način provjere znanja i polaganja ispita i međuispita: pismeni ispit

      - odabir točnog između nekoliko ponuđenih odgovora

      - nadopunjavanje tvrdnji/definicija ključnim riječima

      - pridruživanje pojmova njihovom opisu/značenju

      - objašnjenje Ili definicija zadanog pojma/pojave

      - nabrojiti moguće dijelove nekog pojma

      - shematski nacrtati i objasniti pojam

      - na slici/crtežu označiti dijelove građe/sastava


Ocjena iz pismenog ispita izračunava se na temelju postignutih bodova:

Bodovi (međusipit 25 pitanja): 12-14=2; 15-19=3; 20-22=4; 23-25=5
Bodovi (ispit 50 pitanja): 25-30=2; 31-40=3; 41-45=4; 46-50=5


Konačna (završna) ocjena temelji se na srednjoj ocjeni međuispita i ispita.


Obavijesti