Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Algebarska topologija

Šifra: 92918
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Iljazović
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s nekim osnovnim idejama i metodama algebarske topologije, te prikazati jednostavne rezultate dobivene tim metodama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Homotopija i homotopski tip.
2. Putovi. Fundamentalna grupa.
3. Fundamentalna grupa kružnice. Primjene.
4. Van Kampenov teorem.
5. Prostori natkrivanja. Podizanje putova, homotopija i preslikavanje.
6. Klasifikacija prostora natkrivanja.
7. -kompleksi, simplicijalni kompleksi i CW-kompleksi.
8. Simplicijalna i singularna homologija.
9. Homotopska invarijantnost homologije.
10. Egzaktni homološki niz i teorem o isijecanju.
11. Aksiomi teorije homologije.
12. Primjene 1. Jordanov teorem, invarijancija domene.
13. Primjene 2. Lefschetzov teorem o fiksnoj točki.
Na predavanjima se izlažu teme prema izloženom planu. Vježbe su pretežno seminarskog karaktera i na njima studenti izlažu teme koje predloži nastavnik ili asistent, a obuhvaćaju dodatne sadržaje kao i dokaze nekih teorema koji se zbog obima ne stignu prikazati na predavanjima.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća topologija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Teorijska matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti