Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Elementarna matematika 2

Šifra: 21518
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mea Bombardelli
izv. prof. dr. sc. Slaven Kožić
Izvođači: dr. sc. Barbara Bošnjak - Auditorne vježbe
dr. sc. Tvrtko Dorešić - Auditorne vježbe
Lukas Novak , mag. math. - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj kolegija je sistematizirati, produbiti i proširiti znanje studenata o vektorima i analitičkoj geometriji ravnine te upoznati studente s analitičkom geometrijom prostora.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Aksiomatika. Euklidovi aksiomi. Kartezijev model.
2. Vektori. Vektori kao klase ekvivalencije orijentiranih dužina na pravcu, u ravnini i u prostoru. Modul, smjer, orijentacija. Linearne operacije u skupu vektora V2 i V3. Vektorski prostor V2 i V3. Kolinearnost i komplanarnost. Linearna nezavisnost vektora. Baze za V2 i V3. Skalarni produkt vektora. Ortogonalna projekcija vektora na pravac i ravninu. Ortonormirana baza. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. (4 tjedna)
3. Analitička geometrija u ravnini. Kartezijev koordinatni sustav na pravcu i u ravnini. Udaljenost točaka na pravcu i u ravnini. Pravac u ravnini. Polupravac i dužina. Poluravnina. Udaljenost točke od pravca. Kut dvaju pravaca. Okomitost i paralelnost. Kružnica. Polarni sustav u ravnini. Transformacija područja pri promjeni koordinatnog sustava. Konike (kao presjeci kružnog stošca ravninom). Direktrisa, fokus i ekscentricitet (nedegenerirene) konike. Jednadžbe konika u Kartezijevom i polarnom sustavu. Udaljenosti od fokusa. Konike u fizici: gibanje planeta i optička svojstva konika. Transformacije koordinata u ravnini (translacija, rotacije). Krivulje drugog reda. Kanonski oblik i klasifikacija. Središte, asimptote i promjer krivulja drugog reda. Neke krivulje u ravnini (npr. cikloida, Arhimedova spirala). Linearni operatori i transformacije u ravnini. Izometrije i gibanja. (5 tjedana)
4. Analitička geometrija u prostoru. Kartezijev koordinatni sustav u prostoru. Ravnina u prostoru. Pravac u prostoru. Udaljenost točke od ravnine i pravca. Kut dviju ravnina, pravca i ravnine, dvaju pravaca. Zajednička normala i udaljenost pravaca. Sfera. Cilindrični i sferični koordinatni sustav. Transformacija područja pri promjeni koordinatnog sustava. Linearni operatori i transformacije u prostoru. Izometrije i gibanja. Plohe 2. reda. Klasifikacija ploha 2. reda (koristeći simetrične operatore). Neke krivulje u prostoru (obična spirala, Vivianijev prozor). (5 tjedana)
Literatura:
 1. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2
 2. K. Horvatić: Linearna algebra
 3. S. Lang: Basic mathematics
 4. N. Blažev, N. Bokan, Z. Lučić, Z. Rakić: Analitička geometrija
 5. V. V. Prasolov, V. M. Tikhomirov: Geometry
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Mea Bombardelli:

  srijedom 11-12

  četvrtkom 12-13

  Lokacija: 212
 • izv. prof. dr. sc. Slaven Kožić:

  Konzultacije se održavaju utorkom 11-12 i četvrtkom 12-13 sati. Ako planirate doći na konzultacije, molim da se najavite e-mailom.

  Lokacija: 207
 • dr. sc. Barbara Bošnjak:

  Utorak 12-14h

  Lokacija: A315
 • dr. sc. Tvrtko Dorešić:

  Srijeda 14-16 (uz najavu mailom) ili po dogovoru

  Lokacija: 308
 • Lukas Novak, mag. math.:

  Četvrtak 13-15 (uz obaveznu najavu mailom) ili po dogovoru.

  Lokacija: A311

NASTAVA

Predavanja

 • Mea Bombardelli
 • Slaven Kožić

Vježbe

 • Barbara Bošnjak
 • Tvrtko Dorešić
 • Lukas Novak

Demonstrature

 • Lovro Vladić: ponedjeljkom 14-15 sati i utorkom 15-16 sati; prije dolaska obavezno se najavite na email: lovro.vladic (adresa je na @student.math.hr);
 • Marija Vukšić: četvrtkom 16-18 sati; prije dolaska obavezno se najavite na email: marija.vuksic (adresa je na @student.math.hr).

Pravila ocjenjivanja u akad. god. 2022-23

 

Link na staru web-stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/em/em2/


Prošlogodišnje kolokvije možete naći na podstranici kolokviji (link je gore lijevo).

Autor: Mea Bombardelli
Popis obavijesti