Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Fizika 1

Šifra: 31418
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc.
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Kolegij Fizika 1 koncipiran je kao prvi dio dvosemestralnog kursa fizike, s naglaskom na moderne koncepte fizikalnog promišljanja. Sadržaji pokrivaju presjek ključnih pojmova i tema s područja mehanike, važnih za razumijevanje moderne teorije relativnosti. Strogoća matematičkog formalizma prilagođena je razini stečenih predznanja studenata (vladanje elementima diferencijalnog računa i vektorskom algebrom). Nastavne teme ilustriraju se kroz demonstracijski set pokusa pripremljenih na PMF - Fizičkom odsjeku, te kroz numeričke vježbe koje pokrivaju problematiku navedenih tema. Pretpostavka je da će ovako koncipiran kolegij integrirati znanja iz područja klasičnih disciplina fizike s elementima relativističke teorije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Kinematika - gibanje u gravitacijskom polju, gibanje po kružnici.
2. Dinamika - Newtonovi aksiomi; opći zakon gravitacije.
3. Zakon održanja impulsa - inercijalni i neinercijalni sustavi.
4. Galilejeve transformacije i Lorentzove transformacije.
5. Zakon održanja energije - rad, energija, snaga.
6. Rotacije čvrstog tijela - moment inercije, kutna brzina, moment impulsa.
7. Jednostavni harmonički oscilator - tijelo na opruzi; matematičko njihalo.
8. Gušeni harmonički oscilator.
9. Sile koja opadaju s kvadratom udaljenosti.
10. Relativistička dinamika.
11. Jednadžba stanja idealnog plina - statistička implementacija Newtonovih zakona, pojam temperature.
12. Prvi i drugi zakon termodinamike - toplina, rad, unutarnja energija.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
3. semestar
Izborni modul Fizika - Redovni Studij - Matematika

4. semestar Ne predaje se
Izborni modul Fizika - Redovni Studij - Matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti