Pravila ocjenjivanja - akademska godina 2020./2021.

Elementi ocjenjivanja:

 1. dva kolokvija (svaki max. 40 bodova)
 2. projektni zadatak (max. 20 bodova)

Predavanja

 • prisustvovanje predavanjima je obavezno

Kolokviji

 • 2 kolokvija (svaki se piše 2 sata)
 • student je uspješno kolokvirao ukoliko je ostvario barem 40% bodova na svakom kolokviju.
 • ukoliko student neki kolokvij nije uspješno položio, ima pravo na izlazak na popravni kolokvij. 

Projektni zadatak

 • student će imati jedan projektni zadatak koji treba riješiti do zadnjeg tjedna predavanja.
 • pozitivna ocjena iz projektnog zadatka znači da student ima najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova koje može dobiti za projektni zadatak.

Popravni kolokvij

 • popravni kolokvij će se održati u rujnu, u terminu redovitih popravnih kolokvija.
 • na popravnom kolokviju student polaže onaj kolokvij koji nije uspješno položio (ili oba kolokvija ako oba nije položio)

Završna ocjena

 • da bi uspješno položio kolegij, student mora pored uspješno položenih kolokvija dobiti pozitivnu ocjenu iz projektnog zadatka.
 • završna ocjena  je težinska sredina (do na najbližu vrijednost) ocjena iz projektnog zadatka (20%) i kolokvija (80%). 
 • ocjena se računa po skali:

                                         0%-44%     nedovoljan (1)

                                         45%-60%   dovoljan (2)

                                         61%-74%   dobar (3)

                                         75%-87%   vrlo dobar (4)

                                         88%-100% odličan (5)