Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar: Životopisi matematičara i matematičarki

Šifra: 24213
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Filip Najman
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s životom i dostignućima značajnih svjetskih i naših matematičara i matematičarki kroz povijesna razdoblja. Uz upoznavanje s njihovim životopisima i najvažnijim znanstvenim dostignućima, poželjno je proučavanje i razumijevanje pojedinih njihovih izvornih radova. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike, za afirmaciju historičnosti kao jednog od temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Slavni matematičari i matematičarke realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi životopis i dostignuća jednog/jedne povijesno važnog/e matematičara/ke ili grupe njih te ih prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema - matematičara/ki koji/e će biti proučavani/e. (1 tjedan) Ponuđeno je 90 slavnih matematičara, od Thalesa (624. - 547. pr. Kr.) do Kurta Gödela (1906. - 1978.), 60 slavnih matematičarki, od Hipatije (370.? - 415.) do Emmy Noether (1881. - 1935.), te neki naši matematičari, od Hermana Dalmatina (1110.?-1143.), preko Ruđera Boškovića (1711.-1787.) do Vilima Fellera (1906.-1970.).
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
3. semestar
Izborni seminar 1 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Filip Najman:

    Utorkom 10-12 ili po dogovoru

    Lokacija: A305

SADRŽAJ

Obavijesti