Upute za pristup studentskom mailu

Mailu možete pristupiti preko web sučelja na adresi:

https://webmail.studenti.math.hr/

Na mail se logirate s kraćim oblikom korisničkog imena (bez .math@pmf.hr)

Vaša mail adresa je oblika:

  • korisnickoime@student.math.hr
  • ime.prezime@student.math.hr

Svi mailovi upućeni na jednu od dvije moguce adrese dolaze Vam u isti INBOX.