Nastavnici

Damir Bakić, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Damir Bakić

Doktorirao 1990. PMF-MO, magistrirao 1985. PMF-MO, diplomirao 1981. PMF-MO Od 1995. do 1999. bio prodekan za nastavu PMF-MO.

Područje interesa: Teorija operatora, C*-algebre. Objavio dvanaest znanstvenih radova. Održao desetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj i Austriji, te sudjelovao na petnaestak znanstvenih konferencija. Član Hrvatskog matematičkog društva u kojem je obnašao dužnost potpredsjednika od 1993. do 1997. godine. Pridruženi član Hrvatskog aktuarskog društva. Član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge.

Financijska matematika, Mirovinsko osiguranje

Bojan Basrak, redovni profesor, PMF – Matematički odsjek
Bojan Basrak

Doktorirao 2000. na Sveučilištu u Groningenu s radnjom iz područja primijenjene vjerojatnosti, točnije, analize vremenskih nizova. Diplomirao 1994 na PMF-MO. Kao gostujući znanstevnik boravio je na Colorado State University, (veljača - ožujak 1998.), te na Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, u više navrata. U periodu 2000.-2003. radio je kao istraživač na institutu Eurandom u Eindhovenu.

Osnovno područje znanstvenog zanimanja mu je primijenjena vjerojatnost i statistika, i posebno teorija ekstremnih vrijednosti. Objavio je dvadesetak  znanstvenih radova u časopisima i knjigama s međunarodnom recenzijom.

Predavao je na više od trideset međunarodnih skupova i gostovao kao predavač na tridesetak uglednih svjetskih sveučilišta, između ostalih u Parizu, Rotterdamu, Münchenu,  Aarhusu, Düsseldorfu, Delftu, Amsterdamu, Zürichu, Copenhagenu i drugdje. 

Suvoditelj specijalističkog studija aktuarske matematike od siječnja 2013. Jedan od glavnih organizatora konferencije Croatian Quants Day namijenjene istraživačima i korisnicima kvantitativnih metoda u financijama i osiguranju.

Aktuarska matematika II, Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju

Howard J. Bolnick
Howard J. Bolnick

Fellow of Northwestern's Institute for Health and Policy Studies, 1998-1999 predsjednik Society of Actuaries, 1994-1996 potpredsjednik za zdravstvo, 1992-1994 potpredsjednik American Academy of Actuaries, osnivač Radix Health Connection LLC, direktor Third Coast Insurance Company and United Hearthland of Illinois.

Područje interesa: financije, rizik i osiguranja. Objavio niz radova iz područja zdravstvenog osiguranja.

Zdravstveno osiguranje

Darko Brborović, predsjednik Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.
Darko Brborović

Rođen 1970. godine u Puli gdje je živio do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radio je kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje je držao vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započeo je i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike.

Krajem 1998. prešao je u Sektor riznice Zagrebačke banke d.d. gdje je obavljao poslove trgovanja s obveznicama, upravljao portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke d.d. u devizama, razvijao određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjelovao u osnivanju fondova Zagrebačke banke d.d. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio član Investicijskog odbora AZ fonda te sudjelovao u odlučivanju o investicijama Fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova.

U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., a na toj poziciji se nalazi se i sada. Sudjelovao je na većem broju stručnih konferencija iz područja financija u Hrvatskoj.

U rujnu 2010. godine magistrirao je na PMF – Matematičkom odsjeku s radom čija je tema bila Optimizacija portfelja s uvjetom ograničenog pada vrijednosti portfelja.

Miljenko Huzak, izvanredni profesor, PMF-Matematički odsjek
Miljenko Huzak

Doktorirao 1997. PMF-MO, magistrirao 1992. PMF-MO, diplomirao 1989. PMF-MO, dobio Rektorovu nagradu 1988,. Školsku godinu 1993./94. boravio na Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN, kao gostujući znanstvenik.

Područje interesa: matematička statistika, procjena parametara difuzijskih procesa, matematička biologija. Objavio osam znanstvenih i pet stručnih radova. Sudjelovao na desetak znanstvenih konferencija i kongresa. Dopredsjednik Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju. Član je i Hrvatskog matematičkog društva, Hrvatskog aktuarskog društva, American Mathematical Society i Society for Industrial and Applied Mathematics.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge.

Vjerojatnost i matematička statistika, Modeli doživljenja

Gordana Letica, HANFA
Gordana Letica

Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer matematičke informatike i statistike, 1992. godine. Karijeru započinje kao profesorica matematike. 1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, na Ekonomskom fakultetu u Bratislavi i PMF-u u Zagrebu.

Do 2011. radi za više društava za osiguranje na operativnim ili upravljačkim pozicijama, prvenstveno u području aktuarskih poslova, reosiguranja i upravljanja rizicima, a od siječnja 2012. članica je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Sudionik je i govornik na velikom broju konferencija, seminara i radionica iz aktuarstva, (re)-osiguranja i mirovinskog osiguranja, upravljanja rizicima, kontrolinga i financijske pismenosti te jedan od autora znanstvene monografije iz područja osiguranja. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, posredovanja i zastupanja u osiguranju, te internog revizora. Položila je ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika i ima Controllers Diplomu, CA Akademie DE Wörthsee/München. U razdoblju 2001. do 2012. članica je Uprave Hrvatskog aktuarskog društva. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do 2012. godine, a od 2011. godine članica Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva. Kao predavač i ispitivač sudjeluje u aktuarskom školovanju u Hrvatskoj, Makedoniji, BiH i Crnoj Gori u predmetima neživotnog i/ili zdravstvenog osiguranja te profesionalizma.

 

Fokus njezinih interesa su osiguranja, metodologija i alati za upravljanje rizicima te financijska pismenost.

Zdravstveno osiguranje

Ermanno Pitacco, profesor Università degli Studi di Trieste
Gordana Letica

Ermanno Pitacco is full professor of Actuarial Mathematics and Life Insurance Technique in the University of Trieste, and academic director of the Master in Insurance and Risk Management in the MIB School of Management in Trieste. He is an actuary and a member of several actuarial associations and committees, among which the Actuarial Association of Europe and the Mortality Working Party of the International Actuarial Association. He is editor of the Springer Actuarial Series, and coeditor or associate editor of several journals in the field of actuarial mathematics and insurance. Main fields of scientific interest are: life and health insurance mathematics, longevity risk, portfolio valuations. He authored or co-authored papers and textbooks in the field of actuarial mathematics and actuarial techniques. He was awarded with the 1996 INA prize for Actuarial Mathematics from Accademia Nazionale dei Lincei, and the 2011 Bob Alting von Geusau Memorial Prize, together with Annamaria Olivieri, for the best paper published in the ASTIN Bulletin on an AFIR related topic: “Stochastic Mortality: the Impact on Target Capital”.

Zdravstveno osiguranje

Tatjana Račić-Žlibar, UNIQA osiguranje d.d.
Tatjana Račić-Žlibar

Magistrirala aktuarstvo 1998. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Budimpešti s temom iz zdravstvenog osiguranja, diplomirala 1991. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer inžinjer matematike. Sudjelovala na brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja, te međunarodnim kongresima aktuara 1998, 2002 i 2006.

Od 2006. članica Uprave Uniqa osiguranja d.d. zadužena za cjelokupno područje tehnike osiguranja, obradu šteta, aktuarstvo, osigurateljno-pravne poslove i upravljanje rizicima. Ovlašteni aktuar od 1996. s dugogodišnjim iskustvom na aktuarskim poslovima kroz rad u osiguravajućim društvima i kao samostalni neovisni aktuar u vlastitoj tvrtki. 2001-2002 predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja d.d., ovlašteni posrednik i ovlašteni zastupnik u osiguranju od 2001.

Predavač na više seminara i poslijediplomskih edukacija iz područja aktuarstva u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača za znanstvenu disciplinu „Aktuarska matematika". Sudjelovala na Training the Trainers Course, Oxford u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries i na Actuarial Teachers Conference, Southhampton i Cambridge, 1996. i 2000.

Osnivač i član Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) od 1996., Međunarodnog udruženja aktuara (IAA) od 1996., ASTIN-a od 1997. i IACA od 1999. Predstavnica HAD-a u Međunarodnom udruženju aktuara od 1998., aktivno sudjelovanje u radu HAD-a kroz rad u Upravi, Nadzornom odboru i raznim komisijama.. 2008-2010. zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Suradnica na osigurateljnim pojmovima u Rječniku bankarstva i osiguranja i Ekonomskom leksikonu, te urednica Rječnika osiguranja. Ima nekoliko objavljenih stručnih radova.

Područje interesa je upravljanje rizicima i aktuarstvo, a posebno aktuarstvo životnih i zdravstvenih osiguranja.

Životno osiguranje

Sonja Radas, znanstveni suradnik, Ekonomski institut, Zagreb
Sonja Radas

Doktorirala 1996. na Warrington College of Business, University of Florida, s temom Product and Service Management: Timing, Pricing and Effort Allocation, (mentor prof.dr.sc. Steven M. Shugan), doktorirala 1994. Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirala 1988. PMF-MO, diplomirala 1984. PMF-MO. Od 1996 – 2002 Assistant professor of Marketing, Olin School of Business, Washington University in St. Louis.

Područje interesa: marketing, razvoj novih proizvoda. Objavila više znanstvenih radova u prestižnom časopisu Journal of Marketing Research. Sudjelovala na devet međunarodnih konferencija, održala deset pozvanih predavanja u SAD i Europskoj Uniji. Članica Phi-Beta-Kappa, Beta Gamma Sigma, te profesionalnih udruženja American Marketing Association, INFORMS i PDMA.

Ekonomija

Irena Severin, Agram životno osiguranje d.d.
Irena Severin

Diplomirala je matematiku, profil dipl. inženjer matematike – Matematička informatika i statistika, 1991. na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Magistirirala 1998. na Budimpeštanskom sveučilištu ekonomskih znanosti radom Application of Modern Portfolio Selection Theory in Insurance and Pensions. Sudjelovala na Međunarodnim ljetnim školama Švicarskog aktuarskog društva i Groupe Consultatif te brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja organiziranim od strane Hrvatskog aktuarskog društva, Europske aktuarske akademije, reosiguravatelja i drugih organizacija. Na aktuarskom školovanju u Makedoniji 2002., 2003. i 2008. godine u organizaciji Ministarstva financija Makedonije i FSVC iz USA predavač predmeta Principi i praksa neživotnih osiguranja i Napredna aktuarska matematika.

Godine 1992. započinje rad u osiguranju i aktuarsku edukaciju. Radila u više osiguravajućih društava prvenstveno na aktuarskim poslovima, ali i na poslovima razvoja produkata, upravljanja rizikom, definiranja osigurateljne tehnologije, kreiranja informatičke podrške. Trenutno zaposlena u Agram životnom osiguranju d.d. obavlja poslove izvršnog direktora za aktuarstvo. Ovlašteni aktuar od 1996., a ovlašteni posrednik i ovlašteni zastupnik od 2000. Profesionalno angažirana kao osnivač Hrvatskog aktuarskog društva i u njegovom radu kroz članstvo u Upravi, Nadzornom odboru te raznim komisijama. Član Međunarodnog udruženja aktuara (IAA).

Neživotno osiguranje

Siniša Slijepčević, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Siniša Slijepčević

Doktorirao je 1999. na University of Cambridge, a diplomirao 1994. na PMF – MO.

Od 2000. – 2004. radio je kao konzultant i projektni menadžer u McKinsey & Company, u Londonu, Pragu i Zagrebu. Radio je na projektima restruktuiranja i unapređenja poslovanja vodećih financijskih institucija u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj, uključujući restruktiranje vodećeg češkog i vodećeg poljskog osiguravajućeg društva. U razdoblju 2006.-2011. upravljao je portfeljem investicija u vrijednosti od preko 2 milijarde kuna.

Znanstveni interes uključuje diferencijalne jednadžbe i teoriju dinamičkih sustava, ergodsku teoriju te primjene. Objavio je osamnaest znastvenih radova, održao pozvana predavanja u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, te na više međunarodnih konferencija.

Hrvoje Šikić, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Hrvoje Šikić

Doktorirao 1993, Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirao 1986. PMF-MO, diplomirao 1982. PMF-MO, dobio Rektorovu nagradu 1981. Više godina boravio u SAD kao gostujući znanstvenik i nastavnik (University of Florida, Washington University in St.Louis, Olin School of Business).

Područje interesa: teorija vjerojatnosti, teorija valića. Objavio dvadesetak znanstvenih i desetak stručnih radova. Član Phi-Beta-Kappa. Sudjelovao na dvadesetak znanstvenih konferencija, te održao kolokvije i seminare na više sveučilišta u Hrvatskoj, SAD, Poljskoj i Sloveniji. Voditelj Znanstvene sekcije HMD-a, voditelj znanstvenog kolokvija HMD-a, urednik znanstvenog časopisa Glasnik Matematički. Sudjelovao u organizaciji hrvatskih matematičkih kongresa (tajnik prvog kongresa i predsjednik drugog kongresa).

Aktuarska matematika I

Zoran Vondraček, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Zoran Vondraček

Doktorirao 1990. Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirao 1985. PMF-MO, diplomirao 1982., PMF-MO. Godinu 1994. proveo na Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Njemačka, kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt. Akademsku godinu 1998/99. proveo na Department of Mathematics, University of Florida, akademsku godinu 2006/07 proveo na Departmnet of Mathematics, University of Illinois.

Područje interesa: Stohastički procesi, Markovljevi procesi i teorija potencijala, financijska matematika, teorija rizika. Objavio četrdesetak znanstvenih radova i jednu monografiju. Održao preko šezdeset pozvanih predavanja u Hrvatskoj, SAD, raznim europskim zemljama, Japanu, Kini i Koreji. Od 1995. do 1998. urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Član Hrvatskog matematičkog društva, American Mathematical Society, Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society, Bachelier Finance Society i pridruženi član Hrvatskog aktuarskog društva.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge. Voditelj specijalističkog studija aktuarske matematike od 2002. -2012.

Stohastičko modeliranje, Stohastički račun u financijama

Dale H. Yamamoto
Yamamoto D.H.

D.H. Yamamoto osnivač je i predsjednik Red Quill Consulting, Inc. Ima 30 godina profesionalnog iskustva kao aktuar i konzultant, između ostalog u dvije vodeće konzultantske kompanije, u jednom od najvećih američkih poduzeća s liste Fortune 50 te u dvije velike osiguravajuće kuće. Bio je na čelu tzv. tehničkog panela koji je postavio Medicare Board of Trustees da ispita financijske posljedice i pretpostavke Medicare programa. Djelovao je i u sljedećim odborima: Board of Governors of the Society of Actuaries (2000-2005), Board of Directors of the American Academy of Actuaries (2011-12), te Conference of Consulting Actuaries (1999-2005 and 2006-danas). D.H. Yamamoto je Fellow of the Conference of Consulting Actuaries, te član American Academy of Actuaries i National Academy of Social Insurance. Bio je i Fellow of the Society of Actuaries do 2012. nakon ispunjenja kvalifikacija za ovlaštenog aktuara 1980. godine. Završio je studij matematike na University of Nebraska.

Autor je više članaka i jednog udžbenika (Fundamentals of Retiree Group Benefits).

Zdravstveno osiguranje