...


Repozitorij

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja fizike i/ili tehnike radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32, Zagreb (osobno ili poštom) ili putem e-mail adrese referada@phy.hr dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. zamolbu (obavezno navesti broj telefona, adresu i OIB) - /_news/52014/Zamolba FO.docx
  2. diplomu završenog studija,
  3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,
  4. ovjerene sadržaje položenih kolegija za koje želite da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,
  5. kopiju uplatnice.

 

Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 80,00 €.

Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 40,00 €.

 

Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208,

IBAN je HR5823600001101522208, a poziv na broj je  604060-104-OIB

Kao opis plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”.

Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti.

 

Autor: Kristina Ostojić
Popis obavijesti

URED ZA STUDENTE

Potražite nas na sljedećoj adresi:  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
 
Kontakt
telefon: 01/460 5518
e-adresa: referada@phy.hr
 
Radno vrijeme: od 11:00 do 13:00     sati

Radno vrijeme: Ured za studente neće raditi od  27. prosinca 2023. do 01. siječnja 2024. radi godišnjih odmora.

Djelatnici:
Arijana Balaško
Kristina Ostojić