POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U seriji znanstvenih radova objavljenih u časopisima Physical Review A i Physical Review Letters [1-3], znanstvenici sa Fizičkog odsjeka, dipl. inž. fiz. Dario Jukić i prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, teorijski su egzaktnim računom objasnili slobodnu ekspanziju međudjelujućeg jednodimenzionalnog bozonskog plina koji se opisuje vremenski ovisnim Lieb-Linigerovim modelom.

Taj je model eksperimentalno realiziran s ultrahladnim atomskim plinovima zatočenim u uskim atomskim valovodima dobivenih interferencijom laserskih snopova, a vrlo je zanimljivo da se u tim sustavima može kontrolirano istraživati dinamika plinova daleko od ravnoteže. Slobodna se ekspanzija koristi za ispitivanje početnog kvantnog stanja, a utjecaj interakcija na sve značajke asimptotskog stanja je u principu moguće dobiti jedino egzaktnim računom koji su u okviru ovog modela prvi primijenili upravo naši znanstvenici. U dijelu istraživanja sudjelovao je i student Bruno Klajn, te vanjski suradnici doc. dr. sc. Robert Pezer i prof. dr. sc. Thomas Gasenzer. Za rad [2] Dario Jukić je 2009. godine dobio nagradu Znanost koju jednom godišnje dodjeljuje Nacionalna zaklada za znanost i Novi list.

 


Slika ilustrira jedan od rezultata na jednostavnom primjeru: Tri međudjelujuća bozona se u t=0 nalaze u osnovnom stanju u potencijalu beskonačno duboke kutije. Lijeva kolona slika prikazuje gustoću vjerojatnosti nalaženja dva bozona u kutiji ako je treći fiksiran u nuli. Za male vrijednosti c sustav je slabo koreliran [slika (a)], dok je za veliki c jako koreliran [slika (g): ako je jedan bozon lijevo od fiksirane čestice drugi je skoro pa sigurno na desno i obrnuto]. Desna kolona slika ilustrira asimptotske gustoće vjerojatnosti iz kojih se vidi da je vjerojatnost da su dva bozona blizu jedan drugoga nula, čak i ako je na početku sustav slabo koreliran [slika (b)].[1] D. Jukić, B. Klajn, and H. Buljan, "Momentum distribution of a freely expanding Lieb-Liniger gas," Phys. Rev. A 79, 033612 (2009).
[2] D. Jukić, R. Pezer, T. Gasenzer, and H. Buljan, "Free expansion of a Lieb-Liniger gas: Asymptotic form of the wave functions," Phys. Rev. A 78, 053602 (2008).
[3] H. Buljan, R. Pezer, and T. Gasenzer, "Fermi-Bose transformation for the time-dependent Lieb-Liniger gas," Phys. Rev. Lett. 100, 080406 (2008).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti