POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Prof. dr sc. Ivan Kokanović, znanstvenik sa Fizičkog odsjeka sa znanstvenicima, prof. dr sc. John Cooper i dr. sc. Marcin Matusiak sa Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Cambridge CB3 OHE, United Kingdom, objavio je rad u vrlo cijenjenom međunarodnom časopisu iz fizike, Physical Review Letters, pod naslovom: «Nernst Effect Measurements of Epitaxial Y0.95Ca0.05Ba2(Cu1-xZnx)3Oy and Y0.9Ca0.1Ba2Cu3Oy Superconducting Films».

  U radu su objavljeni rezultati mjerenja otpornosti (slika a), Nernstovog efekta (slika b i c) u tankim supravodljivim YBCO filmovima dopiranim Zn i Ca koji pokazuju da se anomalni Nernstov koeficijent može objasniti teorijom Gaussovih supravodljivih fluktuacija u temperaturnom području iznad temperature supravodljivog prijelaza, Tc, (slika d) kao i da se nedavno objavljeni rezultati anomalnog Nerstovog signala u LSCO uzorcima koji su korišteni kao dokaz postojanja vorteksa iznad Tc u tim uzorcima mogu također objasniti Gaussovom teorijom supravodljivih fluktuacija. Utvrđeno je također da Zn kao dopant snažno reducira Nernstov signal ispod temperature supravodljivog prelaza, Tc, dok iznad Tc, Nernstov signal raste s povećanjem koncentracije Zn. Ovo povećanje Nernstovog signala je objašnjeno slabijom električnom vodljivosti Zn dopiranih uzoraka.


 

 


[1] Kokanović, Ivan; Cooper, Robert, John; Matusiak, Marcin, Phys. Rev. Lett. 102 (2009), 187002-1-187002-4.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti