POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U najnovijem broju uglednog međunarodnog časopisa iz fizike, Physics Letters B, znanstvenici sa Fizičkog odsjeka PMF-a, Yifei Niu, Nils Paar, i Dario Vretenar, u suradnji sa Jie Mengom sa Sveučilišta u Pekingu, Kina, objavili su rad "Low-energy monopole and dipole response in nuclei at finite temperature"[1]. 

 U okviru ovog rada po prvi je puta izveden teorijski formalizam aproksimacije slučajnih faza na konačnim temperaturama zasnovan na kovarijantnom energijskom funkcionalu gustoće. Primjenom novog teorijskog modela istražena su monopolna i dipolna pobuđenja u atomskim jezgrama na konačnim temperaturama. Značajni rezultati ovih istraživanja uključuju otkrića novih monopolnih i dipolnih nisko-ležećih pobuđenja u jezgrama na konačnim temperaturama karakterističnim u evoluciji zvijezda, posebice u stadiju koji prethodi eksploziji supernove.
 [1] Y.F. Niu, N. Paar, D. Vretenar, J. Meng, Physics Letters B 681, 315 (2009).

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti