POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U izdanju Physical Review Letters od 10. prosinca 2010. A1-kolaboracija u MAMI Mainz objavila je precizno mjerenje električnog i magnetskog form-faktora protona ( GE i GM ) te njegova električnog i magnetskog radijusa. Grupa s Fizičkog odsjeka  (prof. dr. sc. D. Bosnar, I. Friščić dipl. inž, M. Makek dr. sc. i P. Žugec mag. phy.) već niz godina sudjeluju u širokom spektru istraživanja A1-kolaboracije. 

 

Magnetski spektrometri visoke rezolucije (Slika1) i dodatno razvijeni detektori omogućuju vrlo precizna i time jedinstvena u svijetu mjerenja relevantnih veličina u elektronskim raspršenjima na nukleonima  i jezgrama, što je od odlučujuće važnosti u razvoju teorijskih opisa interakcija hadrona i svojstava jezgara. Protonski radijus je predment istraživanja već više od pola stoljeća, no tek nedavni razvoj odgovarajućih akceleratorskih i detektorskih sustava omogućuje vrlo precizna mjerenja te veličine, te čak i opažanje eventualne manifestacije utjecaja pionskog oblaka. Odlika ovog mjerenja je ekstrakcija form-faktora direktnom prilagodbom na 1400 precizno izmjerenih udarnih presjeka u našim eksperimentima (Slika2).

Protonski radijus nedavno je precizno izmjeren i drugom metodom u sustavu mionskog atoma vodika, Pohl, R. et al. Nature 466, 213 (2010).  Kako su ovi dobiveni, a izuzetno precizni, rezultati u neslaganju očekuje se i dalje vrlo aktivno, teorijsko i eksperimentalno, istraživanje u ovom području čiji rezultati imaju direktne aplikacije na fundamentalne postavke današnjih fizikalnih teorija.
 
 Slika 1: Magnetski spektrometri A1-kolaboracije
Slika 2: GE i GM određeni u ovom mjerenju – plava linija i usporedba s ostalim mjerenjima
 
(1)  "High-precision determination of the electric and magnetic form factors of the proton",  Phys. Rev. Lett. 105:242001,2010
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti