POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U posljednjem broju prestižnog časopisa Astronomy and Astrophysics (Research Note) (impact factor 5.2) dr. sc. Ettore Tamajo, kao prvi autor, objavio je rad Constrained fitting of disentangled binary star spectra: application to V615Per in the open cluster h Persei. 

Rad je nastao u suradnji sa prof. dr. sc. Krešimirom Pavlovski, kao voditeljem projekta na PMF-u 'Struktura i evolucija zvijezda – MZOŠ 119-0000000-3135' te kolegom dr. sc. John Southworth iz Astrophysics Group, Keele University, Newcastle-under-Lyme, United Kingdom.
U radu je opisan postupak spektralnog raspetljavanja kojim je moguće odrediti pojedinačne spektre dvojnog zvjezdanog sustava iz vremenskog niza opažanih kompozitnih spektara. Takav pristup pruža niz pogodnosti: ne podliježe utjecaju linijskog prekrivanja, ne koristi spektre predloške te proizvodi individualne spektre velikog odnosa signala prema šumu.
U ovom se radu predstavlja metoda za određivanje zvjezdanih parametara pojedinih zvjezdanih fotosfera, i to pomoću ograničenog prilagođavanja sintetskih spektara. Raspetljani individualni spektri se prolagođavaju sintetiziranim spektrima i to pomoću genetičkog algoritma kako bi se dobili parametri efektivnih temperatura, površinskih ubrzanja te relativnih svjetlosnih doprinosa pojedinih komponenti dvojnog zvjezdanog sustava. Metoda je primjenjena na sintetske spektre, te onda aplicirana na pomrčinski dvojni zvjezdani sustav V615 Per, koji je član mladog otvorenog zvjezdanog skupa NGC 869 (h Persei). Metoda je vrlo uspješno primjenjiva kod spektara sa vrijednosti signala prema šumu od 100 i više. Za dvojnu zvijezdu V615 Per pronalazimo normalnu zastupljenost He, no zastupljenost Mg-a (koja je pokazatelj metaliciteta), je za faktor dva niža od tipičnih vrijednosti okolnih OB zvijezda.

 Slika 1: sintetizirani spektar Balmerove linije Hγ (crveno) i najbolje prilagođena linija (plavo) za slučaj S/N = 100. Primarna je komponenta dvojnog zvjezdanog sustava ispod sekundarne komponente.

 Slika 2: Usporedba raspetljanog i renormaliziranog spektra primarne komponente u odnosu na izračunati sintetski spektar za linije He i Mg-a.

 Slika 3: Usporedba raspetljanog i renormaliziranog spektra sekundarne komponente u odnosu na izračunati sintetski spektar za linije He i Mg-a.


Link na članak i časopis:
http://arxiv.org/abs/1012.2244
http://www.aanda.org/

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti