POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


  U posljednjem broju prestižnog časopisa Journal of the American Chemical Society (impact factor 8.580 za 2009. godinu) dr. Željko Skoko, kao prvi autor, objavio je rad The Thermosalient Phenomenom. „Jumping Crystals“ and Crystal Chemistry of the Anticholinergic Agent Oxitropium Bromide. 

Rad je nastao za vrijeme njegovog postdoktorskog usavršavanja na University of Osaka u Japanu (2009-2010), u suradnji s prof. Panče Naumovom s Osaka Universitya, Japan, te dr. Sharonom Zamir i prof. Joelom Bernsteinom s Ben-Gurion University of Negev, Israel. U radu je opisano istraživanje „termosalientnog efekta“ u oksitropium bromidu. Za termosalientne krutine je karakteristično da tijekom grijanja ili hlađenja dolazi do polimorfnih faznih pretvorbi, koje su praćene iznenadnim, snažnim i anizotropnim promjenama volumena jedinične ćelije, toliko jakim da izazivaju skakanje kristala do visine od nekoliko centimetara. Potencijalna praktična primjena „termosalientnog efekta“ je u pretvorbi toplinske u mehaničku energiju, što međutim zahtjeva otkrivanje mehanizma i detaljno razumijevanje veze između strukturnih promjena na molekulskoj razini i njihov utjecaj na makrostrukturno ponašanje. Zbog komplicirane naravi mehanizma i praktičnih problema (pucanje/degradacija/sublimacija kristala) do sada je u literaturi objavljeno svega desetak radova koji pokušavaju objasniti pojavu.
U radu je korišten veliki broj strukturnih, mikroskopskih, spektroskopskih i termoanalitičkih metoda (rentgenska difrakcija monokristala, rentgenska difrakcija polikristala, nuklearna magnetska rezonancija, infracrvena spektroskopija, diferencijalna skenirajuća kalorimetrija, analiza Hirshfeldovih ploha, analiza akustičke emisije) te je predložen i mehanizam koji objašnjava ovaj fenomen. Također su predstavljeni mehanički detalji raznih efekata pri visokim temperaturama, kao i načini dobivanja visokotemperaturne faze koji su do sada bili nepoznati.
Za detalje pogledati: Željko Skoko, Sharona Zamir, Panče Naumov, Joel Bernstein; J. Am. Chem. Soc., Publication Date (Web): September 22, 2010.

 ORTEP reprezentacija molekulskih struktura (a) niskotemperaturne i (b) visokotemperaturne faze oksitropium bromida

IR spektar niskotemperaturne faze oksitropium bromida (a) kubni kristali i (b) prizmatični kristali, te visokotemperaturne faze dobivene (c) grijanjem i (d) UV-zračenjem

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti