POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U radu publiciranom u Phys.Rev.Lett. [1] u suradnji Dalibora Paara s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu s NMR grupom u Dresdenu, u željezno-arsen visokotemperaturnim supravodičima je ustanovljena prisutnost lokalnog elektronskog uređenja na nanometarskoj skali.

Otkrićem supravodljivosti u grupi materijala baziranih na željezu i arsenu, prije dvije godine su započela intenzivna istraživanja tih materijala koji su zanimljivi ne samo zbog visoke temperature supravodljivog prijelaza (56 K), već i zbog drugih svojstava koja pokazuju sličnosti, ali i razlike u odnosu na do sada poznate visokotemperaturne supravodiče. Na temelju tih usporedbi moglo bi se doći do novih spoznaja koje bi mogle pomoći razumijevanju supravodljivosti.
Nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i nuklearna kvadrupolna rezonancija (NQR) su metode bazirane na interakcijama spinova atomskih jezgara s elektronskim spinskim sustavom, odnosno gradijentom električnog polja, te njima možemo ispitivati spinska (magnetska) svojstva i svojstva naboja u materijalu. U tijeku je opremanje laboratorija za NMR čvrstog stanja na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu u okviru europskog projekta SOLeNeMaR (7. okvirni program), čiji je koordinator prof. Miroslav Požek. U okviru tog projekta uspostavljena je suradnja s nizom vodećih europskih laboratorija za NMR čvrstog stanja.
U radu publiciranom u Phys.Rev.Lett. [1] u suradnji Dalibora Paara s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu s NMR grupom u Dresdenu, u željezno-arsen visokotemperaturnim supravodičima je ustanovljena prisutnost lokalnog elektronskog uređenja: dva oblika elektronskih uređenja mogu koegzistirati na nanometarskoj skali u uzorcima čija je gustoća elektrona u blizini prijelaza između mogućih niskotemperaturnih stanja - supravodljivosti i statičkog magnetizma koji je važno pitanje u fizici čvrstog stanja. U željezo-arsen supravodičima, raspravlja se o koegzistenciji tih stanja u danom uzorku. Ustanovljena elektronska nehomogenost može utjecati na svako od ova dva stanja, te ova studija daje novi pogled na njihovo međudjelovanje. Nadalje, ona podupire ideju da je lokalno magnetsko uređenje česta pojava sustava u kojima postoji jaka elektronska interakcija, poput poznatih bakar-kisik visokotemperaturnih supravodiča. Istraživanja su izvedena s NQR jezgre 75As i NMR jezgara 139La, 57Fe i 75As.
     

 

[1] G. Lang, H.-J. Grafe, D. Paar, F. Hammerath, K. Manthey et al., Physical Review Letters. 104 (2010) 097001
[2] D. Paar, H.-J. Grafe, G. Lang, F. Hammerath, K. Manthey et al., Physica C 470 (2010) ; S468-S469
[3] G. Lang, F. Hammerath, H.-J. Grafe, K. Manthey, D. Paar, et al., Physica C 470 (2010) ; S454-S455
[4] H.-J. Grafe, G. Lang, F. Hammerath, D. Paar, K. Manthey et al., New Journal of Physics. 11 (2009) 035002

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti