POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


Član Fizičkog odsjeka Dr. sc. Ettore Tamajo koji se nalazi na postdoktorskom usavršavanju na Universita di Padova, Italija, je kao prvi autor objavio clanak u vrlo prestižnom časopisu Astronomy & Astrophysics (If 4.5) pod naslovom 'Asiago eclipsing binaries program IV. SZ Camelopardalis, a beta-Cephei pulsator in a quadruple, eclipsing system', a koji će biti objavljen u prvom slijedećem broju.

Rad je nastao u suradnji sa prof. dr. sc. Ulisse Munari i njegovim suradnicima Dr. sc. Alessandro Siviero te Dr. sc. Lina Tomasella, gdje naš znanstvenik vodi grupu istraživača kao PI pod projektom 'Observational constraints on the evolution of binary stars' na INAF institutu u Asiago, Italija.

 
U ovom je radu po prvi puta uspješno raspetljan kompozitni spektar visestrukog zvjezdanog sustava kao trostrukog zvjezdanog sustava, a koji je zapravo kvadrupolni zvjezdani sustav i time vrlo kompliciran za analizirati.
 
Otkriveno je da je jedna komponenta kvadrupolnog zvjezdanog sustava SZ Camelopardalis zapravo brzi pulsator tipa beta-Cephei sa dosad najdužim izmjerenim periodom od 0.33265 dana.
Osim što se radi o najdužem izmjerenom periodu, radi se i o pomrčinskom sustavu dvaju dvojnih zvijezda u mladom otvorenom zvjezdanom skupu, te je ovakvo otkriće jedinstveno u literaturi.
 
Dr. sc. Ettore Tamajo je samostalno opažao spektre ovog kvadrupolnog sustava na najvećem teleskopu u Italiji, Copernico 1.82m, koji je smjesten na Mt. Ekar 1400m nadmorske visine (Asiago).
Opažao je REOSC-Echelle+CCD spektrografom, te sam reducirao i ekstrahirao opažane spektre.
 
 
slika01:   U gornjem dijelu prikazana su dva opažana spektra SZ Cam
zvjezdanog sustava, snimljenih u razlicitim trenucima orbitalnog perioda.
U profilu Halpha Balmerove apsorpcijske linije su vidljive sve tri komponente zvjezdanog sustava. Donja tri spektra su spektri raspetljanih pojedinih komponenata sustava.
 
 
 
slika02:   Usporedba raspetljanih spektara komponenata (tocke) i najbolje
prilagodbe NLTE teorijskih spektara (puna linija), za profile Hgamma, Hbeta i Halpha Balmerovih apsorpcijskih linija. Oznake P, S i T oznacavaju primarnu, sekundarnu i tercijarnu komponentu respektivno.
 
 
 
slika03:   Fotometrijsko rješenje prilagođeno na fotometrijska opažanja.
Mjerenja su vršena u Johnson'ovom B i V pojasu, te Ic od Cousins-a.
 
 
slika04:   Dijagram radijalnih brzina primarne i sekundarne komponente
prvog pomrčinskog sustava u hijerarhijskom kvadrupolnom sustavu, dobiveni metodom spektralnog raspetljavanja i precrtani preko orbitalnog rijesenja fotometrije.
 
 
slika05:   Svjetlosna krivulja beta-Cephei zvijezde, sa periodom od
0.33265 dana i ukupne amplitude od 0.0105 mag.
 
 
slika06:   Usporedba opažanih vrijednosti komponenata sustava SZ Cam sa
teorijskim izohronama grupe iz Geneve (Meynet et al. 1993), Oznake P, S i T označavaju pojedine komponente, tj primarnu, sekundarnu i tercijarnu komponentu respektivno.
 
Članak će biti vidljiv na web stranici http://www.aanda.org
Autor: webmaster FO
Popis obavijesti