POVEZNICE

elektronički izvori

OPEN ACCESS


U časopisu Physical Review Letters objavljen je rad naslovljen “Robust Regularity in gamma-soft Nuclei and Its Microscopic Realization”, na kojem su kao koautori sudjelovali Dario Vretenar i Tamara Nikšić s našeg odsjeka. U suradnji s kolegama sa Sveučilišta u Tokiju, istražili su pojavu triaksijalnih deformacija atomskih jezgri sa stanovišta energijskih funkcionala gustoće. 

Mapirajući energijske plohe za nekoliko odabranih atomskih jezgri na Hamiltonijan modela međudjelujućih bozona (IBM-2) s tročestičnim interakcijama, izračunali su energijske nivoe i vjerojatnosti prijelaza. Analizirane su observable koju mogu poslužiti kao test dvaju graničnih geometrijskih slika neaksijalne jezgre: kruti rotor i  gamma-nestabilan rotor. Pokazano je da u stvarnim atomskim jezgrama nije realiziran niti jedan od dva geometrijska modela, a mikroskopski račun predviđa svojstva koji se nalaze između dva granična slučaja. Ovaj rezultat će omogućiti optimalnije izbore parametara IBM Hamiltonijana u budućim proračunima.

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti